Viktigt att anmäla tillbud!

Om det händer något på din arbetsplats som skulle kunna leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall, ska du anmäla ett tillbud till arbetsgivaren. Allt för att förbättra arbetsmiljön och undvika att fler råkar illa ut.

Ett arbetsplatstillbud en är en “nästan-olycka”, där något gått fel men utan allvarliga konsekvenser. Det kan handla om att

 • någon halkat på ett blött golv utan att göra sig illa
 • du har fått jobba en hel dag utan paus eller återhämtning
 • du är med om hotfulla situationer
 • det förekommer kränkningar

Därför ska ni anmäla tillbud

Det viktigaste syftet är att uppmärksamma arbetsgivaren på möjliga problem och skapa förutsättningar för förbättringar. Tillbudsanmälan kan också vara viktig dokumentation, till exempel om en stressig situation senare leder till en arbetsskada.

De vanligaste tillbuden i skolmiljö är sådant som påverkar den psykiska hälsan. Det kan handla om att ha fått jobba under stor press utan möjlighet att möta krav som ställs.

Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att förebygga risker som kommer med bemanning och resultatkrav som inte möts av resurser.

En del av systematiskt arbetsmiljöarbete

Tillbudsanmälningar är, tillsammans med arbetsskadeanmälningar och rapporter om risker i arbetsmiljön, viktiga delar i ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kontakta skyddsombudet om rutinerna inte fungerar eller om du möter motstånd när du vill lämna in en anmälan.

Rutin för tillbudsanmälan

Alla arbetsgivare ska ha rutiner för hur tillbudsanmälningar ska göras och se till att personalen är informerad om dem. Informera även skyddsombudet om vad som hänt. En tillbudsanmälan ska innehålla:

Tillbudsanmälan steg för steg

Beskriv händelsen eller situationen.

Notera tid och plats för händelsen.

Till exempel:

 • hög arbetsbelastning och tidspress
 • brister i planering
 • dåliga instruktioner/ingen introduktion/för lite utbildning
 • brister i arbetsutrustning eller dåligt underhåll
 • otydlig uppgiftsfördelning
 • kommunikation som inte fungerar
 • uteblivet socialt stöd/utelämnande

Om du har en bild av vad konsekvenserna kunde ha blivit och/eller vad som kan göras för att förebygga att det händer igen kan det också ingå. 

Allvarliga tillbud på jobbet

 • Om du skadar sig eller blir sjuk på grund av arbetet, ska du göra en arbetsskadeanmälan.
 • Om tillbudet är så allvarligt att det kunnat leda till en allvarlig personskada, ska arbetsgivaren också meddela Arbetsmiljöverket.

Checklista

Grundskola - porträtt

Signalerna att ha koll på

Alltför många lärare blir sjukskrivna på grund av stress. Se varningssignalerna i tid med hjälp av vår checklista.

Råd och stöd

Grundskola - övrigt

Så bedömer ni risker

En riskbedömning handlar om att förebygga ohälsa och olycka på jobbet. Detta genom att ta reda på vilka risker som finns och hur allvarliga de är.

Medlemsförmåner

Förskola - övrigt

Trygghet när du behöver det

 • Rådgivning av våra experter.
 • Trygghet med inkomstförsäkringen.
 • Ombud som ger stöd i vardagen.
"Jag är medlem för att det är en extra trygghet. Som ombud har jag också lärt mig mycket om arbetsmiljö och det har varit väldigt bra, både för mig och mina kollegor!"
Lina Carlsson Musiklärare i kulturskola, Mjölby
Frågor & svar