Ledighet för enskild angelägenhet

Ledighet för att närvara vid en nära anhörigs bortgång eller begravning kallas ibland för "enskild angelägenhet". Här reder vi ut vilken rätt du har att vara ledig med lön.

Förskola - övrigt

Kollektivavtalet styr 

Det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig med lön vid exempelvis begravning, men de flesta kollektivavtal erbjuder den möjligheten. 

Anställd i kommun, region eller företag inom Sobona

Du kan få ledigt med bibehållen lön vid nära anhörigs* 

  • svårare sjukdom 
  • bortgång
  • begravning (jordfästning, gravsättning eller motsvarande)
  • bouppteckning.

Det finns inget bestämt totalt antal dagar utan du kan få en dag per ledighetsgrund, under förutsättning att du skulle ha jobbat den dagen. Exempelvis en dag när den anhöriga avlider och sedan en dag för begravningen. Om det är nödvändigt kan du få upp till två extra dagar för resa.

*Med nära anhörig menas exempelvis make/maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn, mor- och farföräldrar.

Sveriges Lärares övriga kollektivavtal

Inom Svenska kyrkan kallas den här typen av frånvaro också för enskilda angelägenheter. I de andra avtalen finns ofta det som kallas permission, som innebär att arbetsgivaren kan ge dig ledigt med lön för exempelvis begravning.

Guide

Högskola - övrigt

Många svar finns i ditt avtal

Dina rättigheter och skyldigheter på jobbet – om arbetstid, arbetsmiljö med mera – regleras genom olika avtal och lagar. Kollektivavtalet styr det mesta i din anställning och ger bättre villkor än om bara lagen gäller. 

Medlemsförmån

Högskola - porträtt

Juridisk hjälp i privatlivet

Behöver du juridisk hjälp med till exempel testamente eller bouppteckning? Om du har Lärarförsäkringars hemförsäkring ingår fem timmars juridisk rådgivning per år.

Checklista

Grundskola - porträtt

Signalerna att ha koll på

Alltför många lärare blir sjukskrivna på grund av stress. Se varningssignalerna i tid med hjälp av vår checklista.

Frågor & svar