Engagera dig i Global Action Week 2024

Den 22–28 april. Då lyfter vi lärarnas betydelse och allas rätt till utbildning enligt mål 4 i Agenda 2030. Sprid kunskap om mål 4, undervisa för hållbar utveckling, och se gästföreläsningen Klimatkrisens pedagogik.

Grundskola - övrigt

Sverige har förbundit sig till att nå målen i Agenda 2030, vilket innebär att mål 4 även gäller ditt arbete som lärare.

Det här kan du göra 

Undervisa för hållbar utveckling 

Vi har tagit fram länkar till lektionsförslag och tips för undervisningen som passar allt från förskolan till gymnasiet och vuxenutbildningen. Undervisa för hållbar utveckling.

Sprid Global Action Week och mål fyra 

Sverige är ett av alla de länder som har åtagit sig att uppnå mål 4 i Agenda 2030. Det är värt att påminna kolleger, chefer och allmänheten om!

I vår webbshop finns affischer och flyers till arbetsplatsen som du kan skriva ut, och delningsbilder till sociala medier. Se materialet om Global Action Week i webbshoppen.

Prata om mål fyra på din arbetsplats 

Under veckan kan du passa på att fundera över vad mål 4 innebär för dig och dina kolleger. Hur ser det ut på er arbetsplats jämfört med vad som står i målet? 

Till exempel:  

  • Har ni resurser för att utbildningen ska kunna hålla god kvalitet?  
  • Har ni möjlighet att anpassa undervisningen till barn och elever i behov av särskilt stöd?  
  • Är undervisningsmiljön trygg, fredlig, inkluderande och ändamålsenlig för alla?  

Underlag för diskussionen

Se vad Sveriges Lärare anser behöver förändras för att Sverige ska uppnå mål 4 och mål 8 i Agenda 2030: Så arbetar Sveriges Lärare med Agenda 2030. 

I vår webbshop finns en affisch om mål fyra och dess delmål som du kan sätta upp på arbetsplatsen. Skriv ut den själv, eller be din förening att beställa den åt dig.

Gör ett quiz 

Testa dina kunskaper om de globala målen i Målkompassen (globalamalen.se). 

Gästföreläsning torsdag den 25 april klockan 18.30-20.00

Klimatkrisens pedagogik

Hur kan du som lärare rusta den kommande generationen för klimatkrisen? Se gästföreläsningen med forskaren Maria Wolrath Söderberg. Öppen för alla! Som medlem kan du se inspelningen i 30 dagar efteråt. 

Vad är Global Action Week?

Global Action Week (GAW) är en årlig världsomspännande kampanj som uppmärksammar fjärde målet i Agenda 2030 om god utbildning för alla, samt lärares betydelse. 

Bakom kampanjveckan står organisationen Global Campaign for Education, där Sveriges Lärare är medlemmar. 

Ditt medlemskap stärker lärare i hela världen

Som medlem bidrar du med 1,5 procent av medlemsavgiften till den internationella verksamheten inom Sveriges Lärare. Vi arbetar för allas rätt till utbildning av god kvalitet och för att stärka lärares rättigheter i hela världen. 

Frågor & svar