Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Om du på grund av sjukdom eller skada inte längre kan utföra dina arbetsuppgifter som vanligt, har din arbetsgivare en skyldighet att anpassa arbetet. Sveriges Lärare kan stötta dig i kontakten med arbetsgivaren.

En framgångsrik rehabilitering ser till helheten och har ett långsiktigt fokus. Planera för en hållbar återgång genom att värna om återhämtning och ha kontinuerliga avstämningar att rehabiliteringen fungerar enligt plan.

Vem gör vad?

Arbetsgivaren ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Exempel på åtgärder är anpassning, arbetsträning och utbildning.

Vilka åtgärder som kan bli aktuella måste bedömas i varje enskilt fall och med hänsyn till faktorer som arbetsplatsens storlek, arbetsgivarens resurser och din egen medverkan.

Arbetsgivaren ska upprätta en plan för återgång i arbete om du förväntas vara sjukskriven på hel- eller deltid under minst 60 dagar. Planen ska då vara klar senast när du har varit sjukskriven under 30 dagar.

Hälso- och sjukvården ansvarar för den medicinska rehabiliteringen.

Försäkringskassan utreder behovet av arbetslivsinriktade åtgärder och samordnar insatser från hälso- och sjukvården, arbetsgivaren och andra aktörer för att du ska kunna återgå i arbete.

Din egen roll är att medverka i planering och åtgärder som medför att du kan börja arbeta igen så snart som möjligt. Det är viktigt att du medverkar aktivt i din egen rehabilitering.

Om du inte gör det, så kan du förlora din rätt till ersättning från Försäkringskassan och i värsta fall kan du bli uppsagd. Ta omedelbart kontakt med oss på Sveriges Lärare om det blir tal om att avsluta din anställning.

Vi kan stötta dig och ställa krav på att arbetsgivaren ska sköta rehabiliteringsansvaret. Vi har gedigen kompetens inom förbundet i dessa frågor.

Exempel på arbetsanpassning för lärare

  • Utformning av arbetsplatsen med ergonomiska hjälpmedel eller teknisk utrustning.
  • Anpassning av arbetstider, till exempel flexibla arbetstider eller att inte öppna eller stänga på förskolan eller fritids.
  • Tillgänglighet till arbetsplatsen, som att ha möjlighet att utföra vissa arbetsuppgifter på tider när det är få personer där.
  • Variation i arbetsuppgifterna.
  • Hopsamling av arbetsuppgifter som fungerar bra, som att ha enskild stödundervisning eller ha grupper som fungerar väl.
  • Minskad arbetsbelastning genom färre antal elever eller ökad bemanning.

Arbetsträning som del i rehabiliteringen

Arbetsträning innebär att du kommer till en arbetsplats utan krav på prestation. Du tränar på vissa arbetsuppgifter för att få tillbaka din arbetsförmåga och får hjälp med arbetsmoment som du inte klarar.

Arbetsträningen kan ingå som en av flera rehabiliteringsåtgärder som behövs för att du ska kunna återgå i arbete.

Ofta behöver arbetsträningen kombineras med andra åtgärder, till exempel anpassning av arbetsplatsen och arbetstiderna eller olika arbetshjälpmedel.

Vägledning för återgång till arbete

Tillsammans med både arbetsgivare och andra fackförbund har Sveriges Lärare tagit fram mer information och stöd samt två vägledningar för hur ni kan arbeta för att din återgång i arbete ska bli så bra som möjligt.

Din kontakt

Grundskola - övrigt

Sveriges Lärare nära dig

Sveriges Lärare finns över hela landet och vilken förening du tillhör beror på var du jobbar. Om du loggar in med BankID på Mina Sidor kan du se din lokalförening och vem som är ombud.

Frågor & svar