Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

Uppsägning av personliga skäl eller avskedande

En medarbetare som inte uppfyllt sina skyldigheter enligt anställningsavtalet kan bli uppsagd av personliga skäl, eller avskedad i grova fall. Arbetsgivaren måste först förhandla med Sveriges Lärare.

Skäl till uppsägning

Sakliga skäl för uppsägning, som beror på förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen, kan exempelvis vara svåra samarbetsproblem eller stora brister i prestationen. Det kan också vara misskötsamhet såsom hot om våld, förskingring, illojal konkurrens, arbetsvägran eller olovlig frånvaro.  

Före uppsägningen är arbetsgivaren skyldig att förhandla med Sveriges Lärare. Detta gäller oavsett om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal eller inte. De händelser som ligger till grund för en uppsägning av personliga skäl, får normalt sett inte ligga längre tillbaka i tiden än två månader. 

Uppsägning av personliga skäl vid ohälsa

En arbetsgivare får vanligtvis inte säga upp en medarbetare på grund av att hen är sjuk, men i vissa väldigt långtgående fall kan det finnas sakliga skäl för uppsägning. Det ställs då höga krav på att arbetsgivaren skött sitt anpassnings- och rehabiliteringsansvar och att medarbetaren stadigvarande saknar förmåga att utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren. 

Avskedande

Den som grovt åsidosätter sina åligganden mot arbetsgivaren kan avskedas. Då gäller ingen uppsägningstid, utan medarbetaren får direkt utan någon uppsägningslön. Det är alltså frågan om grova fel som gör att förtroendet är brutet, exempelvis ett begånget brott. Avskedandet ska vara skriftligt och arbetsgivaren måste först förhandla med Sveriges Lärare. 

Bedömning från fall till fall

Praxis har successivt vuxit fram genom domar i Arbetsdomstolen. Typiskt sett krävs det en hel del för att en arbetsgivare ska ha rätt att säga upp eller avskeda en medarbetare, men det finns inga enkla svar på exakt var gränsen går. 

Medlemsförmån

Tove Green
Maja Westerlund, lärare
+ okänd barärmad kvinna i svart

Vi företräder dig i konflikter

Om det blir en konflikt med arbetsgivaren du eller du och dina kollegor inte kan lösa på egen hand kan vi hjälpa till i förhandlingar med arbetsgivaren.

Frågor & svar