Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Undersökningar och rapporter

En viktig del i vårt påverkansarbete mot politiker och huvudmän handlar om att undersöka våra medlemmars vardag. I våra undersökningar och rapporter vill vi föra fram hur lärare och studie- och yrkesvägledare faktiskt har det.

Undersökning om lärarbristen

Högskola - gruppbild

Lärare flyr yrket

Femton procent av de som har en lärarutbildning gör annat än arbetar som lärare. Det huvudsakliga skälet till att lärare lämnar skolan är dålig arbetsmiljö med mycket stress och hög arbetsbelastning. Om arbetsmiljön förbättras kan många tänka sig återvända till skolan, visar statistik från SCB som Sveriges Lärare analyserat.

Rapport om nedskärningarna i skolan

Grundskola - porträtt

Döden för svenska skolan

Ny rapport från Sveriges Lärare visar hur illa det är ställt i svensk skola. Nedskärningar sker samtidigt som barns och ungas psykiska ohälsa försämras och allt fler unga dras in i kriminalitet. Forskning visar att förskolan och skolan är skyddsfaktorer för båda dessa problem och det är då avgörande att lärarna får de förutsättningar de behöver.

Rapport om marknadiseringen av skolan

Grundskola - övrigt

Skolan – kunskap eller kundservice?

Ny rapport från Sveriges Lärare visar hur utbrett kundtänkandet är i svensk skola. Det bidrar till att lärare utsätts för orimliga krav och otillbörlig påverkan, såväl av vårdnadshavare som av rektorer och huvudmän. Vilka konsekvenser leder det till när skolan ses som en serviceinrättning snarare än en plats för kunskapsinhämtning?

Läget i förskolan

Förskola - övrigt

Över hälften av alla barngrupper för stora

Barngruppsstorlekarna ökar i förskolan. Under förra året var över hälften av de åldersindelade grupperna större än Skolverkets rekommendation. Sverige Lärare kräver att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek.

Undersökning om nedskärningar i skolan

Grundskola - övrigt

"Pengarna är slut"

Undersökningen ”Pengarna är slut” visar på hur omfattande besparingar som planeras ute i kommunerna runtom i landet. Besparingar som är förödande för skolans verksamhet.

Rapport om skillnaderna i skolan

Gymnasieskola - övrigt

Svensk skola slits isär

Ny rapport visar att grundskolan har svårt att klara sitt kompensatoriska uppdrag samtidigt som klyftan mellan elevernas förutsättningar växer. Segregationen tilltar och resultatskillnaderna växer.

Rapport om tystnadskulturen

Grundskola - porträtt

När lärare tystas

Tystnadskulturen i skolan är oroväckande stor och en ny rapport visar att problemet är störst på de vinstdrivande skolor följt av kommunala skolor.

Undersökning

Gymnasieskola - porträtt

SYV:s arbetsmiljö 2022

Senaste arbetsmiljöundersökningen (2022) visar att det finns anledning att känna fortsatt oro och frustration över studie- och yrkesvägledarnas arbetssituation. Ohållbara tjänster och man tvingas ofta utföra arbetsuppgifter utan koppling till kärnuppdraget, vilket bidrar till ökad stress och orimlig arbetsbelastning.

Frågor & svar