Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

Undersökningar och rapporter

En viktig del i vårt påverkansarbete mot politiker och huvudmän handlar om att undersöka våra medlemmars vardag. I våra undersökningar och rapporter vill vi föra fram hur lärare och studie- och yrkesvägledare faktiskt har det.

Undersökning om nedskärningar i skolan

Undersökning om nedskärningar i skolan

"Pengarna är slut"

Undersökningen ”Pengarna är slut” visar på hur omfattande besparingar som planeras ute i kommunerna runtom i landet. Besparingar som är förödande för skolans verksamhet.

Rapport om skillnaderna i skolan

Fritidshemmet på Engelbrektsskolan. För namn och kontakt: Elvira Köhler, Sveriges Lärare.

Rapport om skillnaderna i skolan

Svensk skola slits isär

Ny rapport visar att grundskolan har svårt att klara sitt kompensatoriska uppdrag samtidigt som klyftan mellan elevernas förutsättningar växer. Segregationen tilltar och resultatskillnaderna växer.

Rapport om tystnadskulturen

Tvår manliga lärare samtalar i korridor. Lärare samtalar med elev.

När lärare tystas

Tystnadskulturen i skolan är oroväckande stor och en ny rapport visar att problemet är störst på de vinstdrivande skolor följt av kommunala skolor.

Läget i förskolan

Förskollärare med elever, promenad, promenerar i park.

Varannan barngrupp för stor

Nästan hälften av de åldersindelade barngrupperna i förskolan är större än rekommenderat. Vi kräver att regeringen lagstiftar om storleken på barngrupper.

Undersökning

Kvinnlig deltagare vid möte gör anteckningar.

Undersökning

SYV:s arbetsmiljö 2022

Senaste arbetsmiljöundersökningen (2022) visar att det finns anledning att känna fortsatt oro och frustration över studie- och yrkesvägledarnas arbetssituation. Ohållbara tjänster och man tvingas ofta utföra arbetsuppgifter utan koppling till kärnuppdraget, vilket bidrar till ökad stress och orimlig arbetsbelastning.

Frågor & svar