Arbetstid för lärare med semestertjänst

Du som har semestertjänst arbetar hela året förutom när du har semester. Semestertjänst är vanligast för lärare i förskola, fritidshem och vuxenutbildning samt studie- och yrkesvägledare.

Förskola - övrigt

Ordinarie heltid är i genomsnitt högst 40 timmar per vecka med minst 25 dagars semester per år.

Arbetstidsreglerna utgår från arbetstidslagen men varierar mellan olika kollektivavtal och är ofta anpassade till olika verksamheter. 

Kontakta gärna Sveriges Lärare lokalt om du har frågor om exempelvis flextid och halv- eller klämdagar.

Hela ditt uppdrag ska rymmas inom arbetstiden

En huvudman har ansvar för att säkerställa att undervisningen som bedrivs uppfyller kvalitetskraven i styrdokumenten. För att lyckas med det behöver förskollärare och lärare ges tillräckliga förutsättningar.

I en semestertjänst är normalt all arbetstid "reglerad", det vill säga att arbetsgivaren styr över den. Tid för planering, reflektion, kompetensutveckling och annat som skapar undervisningskvalitet behöver därför öronmärkas av din chef.

Det sker oftast inom den reglerade arbetstiden men det går att komma överens om, enskilt eller genom lokalt kollektivavtal, att ett visst antal timmar är förtroendearbetstid. Då är det viktigt med tydlighet och dialog om vilka arbetsuppgifter som förväntas skötas under förtroendearbetstiden. 

Oavsett om all tid är reglerad eller inte – allt ditt arbete ska rymmas inom arbetstiden! 

Viktigt att du har ett personligt schema

Din arbetstid ska vara utlagd i ett personligt schema, som anger när du börjar och slutar varje dag. Det är alltså inte elevernas schema eller förskolans öppettider som ska stå där.

  • Ändringar i schemat ska vanligtvis göras minst två veckor i förväg.
  • Schemat ska visa när du har rast, det vill säga den ledighet om minst 30 minuter som du har rätt till efter högst fem timmars arbete.
  • Du kan jobba olika många timmar olika veckor, men timmarna ska fördelas så jämnt som möjligt.

Din veckoarbetstid är ett genomsnitt av ett antal veckor, som kallas beräkningsperiod. Exempelvis har det kommunala kollektivavtalet beräkningsperioder på 16 veckor. Under dessa veckor ska arbetstiden vara högst 40 timmar/vecka i snitt.

Ha en dialog med din chef

Du ska ha inflytande över schemaläggningen, men schemat måste vara godkänt av chefen. Annars blir det svårt att följa upp eller avgöra när eventuell övertid börjar.

Ett schema kan hålla sig inom lag och avtal, men ändå fungera illa på grund av familjesituation eller hälsa. Dessa saker ska din chef ta hänsyn till när ditt schema bestäms.

Mycket kan lösa sig med en god dialog mellan chef och medarbetare, men ta kontakt Sveriges Lärare om ni inte kommer överens. 

Din kontakt

Grundskola - porträtt

Sveriges Lärare nära dig

Sveriges Lärare finns över hela landet och vilken förening du tillhör beror på var du jobbar. Om du loggar in med BankID på Mina Sidor kan du se din lokalförening/riksförening och vem som är ombud.

Tips och råd

Högskola - övrigt

Så kan ni påverka planeringen

Planeringen inför nästa verksamhetsår är ett bra tillfälle att påverka er arbetssituation och era förutsättningar. På en del arbetsplatser kallas det tjänstefördelning eller tjänsteplanering.

Medlemsförmån

Grundskola - övrigt

Experthjälp när du behöver det

En av dina medlemsförmåner är att du har tillgång till experter som svarar på det mesta som rör dina rättigheter på jobbet. Välkommen att höra av dig till oss! 

Frågor & svar