Hitta ditt distrikt

I Sveriges Lärare finns 22 distrikt med ett distriktsråd var. Vilket distrikt du tillhör är beroende av vilken geografisk kommun och därmed lokalförening du tillhör.

På kartan kan du se 20 av de 22 distrikten inom Sveriges Lärare. Jobbar du i privat eller statlig sektor alternativt i folkhögskola (oavsett sektor) tillhör du de två andra riksomfattande distrikten – distrikt privat sektor alternativt distrikt stat och andra sektorer.

I varje distrikt finns ett distriktsråd. Varje lokalförening eller motsvarande har under övergångsperioden fram till kongressen 2024 möjlighet att ha en eller två personer i distriktsrådet utöver de som under övergångsperioden har personliga platser utifrån val gjorda i de tidigare organisationerna. Varje distriktsråd har under övergångsperioden två sammankallande. Olika representanter kan i övrigt väljas till distriktsrådet beroende på vilken fråga som ska hanteras.

Distriktsrådet har i uppdrag att bland annat samordna och genomföra facklig utbildning och utgöra arena för erfarenhetsutbyte för medlemmar och förtroendevalda inom distriktet.

Distriktsråd i Sveriges Lärare

Kartan visar vilket distriktsråd du tillhör. Det finns ytterligare två distrikt — ett för privat sektor och ett för stat och andra sektorer. I dessa respektive distrikt ingår de riksorganisationer/riksföreningar som alla har nationell omfattning.

Frågor & svar