Omställnings- och kompetensavtal hos statliga arbetsgivare

Du som är anställd hos en statlig arbetsgivare kan omfattas av kompetens- och omställningsförmåner.

Omställningsstöd vid uppsägning

Stödet kan vara en hjälp för dig att gå vidare i arbetslivet om du blivit uppsagd från ditt jobb på grund av arbetsbrist eller sjukdom. Det kan även gälla för dig som har en visstidsanställning som inte förlängs. 

Omställningsstödet innebär exempelvis

  • rådgivning för att kartlägga dina kompetenser och möjligheter
  • avgångsersättning (AGE) som kompletterar a-kasseersättningen
  • kompetensstöden nedan

Kompetensstöd under anställning

Statligt studiestöd

Du som är mitt i yrkeslivet och vill studera för att stärka din ställning på arbetsmarknaden kan ansöka hos CSN om att få ett statligt omställningsstudiestöd.  

Inkomsttaket: Det statliga stödet ger som mest ca 22 800 kr/månad (2024). 

Kollektivavtalet kompletterar det statliga studiestödet och kan ge ersättning för den del av lönen som överstiger inkomsttaket. Det kallas för kompletterande studiestöd. 

Det finns även ett kortvarigt studiestöd för utbildningar som är kortare än en vecka, och en studieersättning för dig som är mellan jobb och över 40 år. 

Den rådgivning som nämns under omställningsstöd kan ges även om du inte är uppsagd. 

Trygghetsstiftelsen 

Hos Trygghetsstiftelsen kan läsa mer om vad som krävs samt ansöka om stöd. Trygghetsstiftelsen ägs av staten och fackförbunden inom statlig sektor. 

Frågor & svar