Gå ner i arbetstid som förälder

Du har rätt att förkorta din arbetstid när barnen är små, oavsett om du tar ut föräldrapenning eller inte. Vi listar det som är viktigast att tänka på när du ska gå ner i tid.

Här går vi igenom vad som gäller om du som lärare ska gå ner i arbetstid då du blivit förälder.

Delledighet utan föräldrapenning

Du har rätt till förkortad arbetstid med upp till 25 procent av normal heltidsarbetstid, tills barnet fyllt åtta eller avslutat sitt första skolår. Du behöver inte ta ut föräldrapenning.

Efter att barnet har fyllt ett år behöver du dock ta ut föräldrapenning på motsvarande del som du gått ner i tid, om du vill skydda din SGI (sjukpenningsgrundande inkomst). Kontakta Försäkringskassan för information om vad som gäller i din situation.

Om du och din arbetsgivare kommer överens om att du jobbar mindre än 75 % av en heltid, och du inte tar ut någon föräldrapenning, räknas det inte längre som en ledighet enligt föräldraledighetslagen. Du saknar då det lagstadgade skyddet kring rätt till ledighet och inflytande över förläggningen.

Delledighet med föräldrapenning

Om du tar ut föräldrapenning på den del du inte arbetar kan du gå ner i tid med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel eller en åttondel.

Din arbetstid 

Du har stort inflytande över när du tar ut din föräldraledighet. Du ska planera ledigheten ihop med din arbetsgivare, men kommer ni inte överens gäller dina önskemål så länge de inte innebär ”påtaglig störning” i verksamheten.

Ju större verksamhet din arbetsgivare har, desto svårare är det för hen att hävda påtaglig störning. En kommunal arbetsgivare har en stor verksamhet och förväntas kunna lösa bemanningen i de allra flesta fall.

Dina arbetsuppgifter

Det är viktigt att du och din chef går igenom vilka arbetsuppgifter du ska göra mindre av när du jobbar deltid och att ni regelbundet följer upp hur det går. Det är lätt hänt att det främst är tid för kompetensutveckling och planering som minskar, men så ska det inte behöva vara. Kontakta Sveriges Lärare om du får problem.

Ansökan och perioder

Du behöver ansöka om ledigheten minst två månader i förväg (tre om du är kommunalt anställd). Du har rätt till tre ledighetsperioder per kalenderår, men du och din arbetsgivare kan komma överens om fler perioder.

Exempel på hur föräldraledighetsperioder räknas

  1. Du ansöker om hel föräldraledighet ett helt kalenderår. Detta räknas som en period även om semester läggs ut under sommaren.
  2. Du ansöker om hel föräldraledighet 1 mars och 5 mars. Detta räknas som två perioder.
  3. Du ansöker om föräldraledighet på 20 procent under perioden 1 mars – 14 mars och att du avser ta ut denna delledighet koncentrerat till två dagar 1 mars och 5 mars. Detta räknas som en period.
  4. Du ansöker om föräldraledighet på 25 procent 1 januari – 30 juni. Det räknas som en period. Du kompletterar din ansökan med att ta ut hel föräldraledighet på sportlovet. Du är då uppe i två perioder. Det här blir dock totalt tre perioder eftersom din ledighet på sportlovet bryter den ursprungliga perioden och det räknas som en ny period när du arbetar deltid igen efter sportlovet.

Schemakollen

Grundskola - övrigt

Följer ditt schema avtalet?

Använd schemakollen och få syn på om alla arbetsuppgifter ryms inom arbetstiden. Prata med din chef om något inte är som det ska.

Din kontakt

Grundskola - porträtt

Sveriges Lärare nära dig

Sveriges Lärare finns över hela landet och vilken förening du tillhör beror på var du jobbar. Om du loggar in med BankID på Mina Sidor kan du se din lokalförening/riksförening och vem som är ombud.

Föräldraledig på heltid

Förskola - övrigt

Dags för en längre ledighet?

Förbered dig genom att följa våra checklistor inför, under och efter din föräldraledighet.

Frågor & svar