Så hanterar vi dina personuppgifter

Här hittar du information om hur vi på Sveriges Lärare hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagen GDPR.

Din integritet är viktig för oss på Sveriges Lärare och vi strävar efter en hög nivå av skydd för våra medlemmars och andra registrerades personuppgifter. Vår hantering av personuppgifter sker i enlighet med kraven i Dataskyddsförordningen – GDPR (General Data Protection Regulation).

Medlemskap är känslig personuppgift

Medlemskap i fackförening kategoriseras som känslig personuppgift enligt lagen. Det ställer extra höga krav på att vi hanterar dina medlemsuppgifter på ett korrekt sätt.

Vi säkerställer att dina personuppgifter är skyddade och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

BankID vid kontakt

Vid kontakt med oss på Sveriges Lärare via kontaktformulär, mejl eller telefon kommer du att behöva identifiera dig med BankID för att säkerställa att dina uppgifter inte hamnar i orätta händer.

Mer om hantering av personuppgifter

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter regleras av våra stadgar.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna tillvarata dina intressen rörande lön- och anställningsvillkor, arbetsrätten och de övriga skyldigheter som Sveriges Lärare har enligt stadgarna mot dig som medlem.

Syftet är att vi ska kunna erbjuda dig ett så bra medlemskap som möjligt hos oss på Sveriges Lärare.

Dina uppgifter används även för att kunna ge råd, information och stödja dig i olika frågor som rör dina arbetsförhållanden och din yrkesutveckling inom ramen för vår fackliga verksamhet.

Vi använder också uppgifterna för att kunna administrera ditt medlemskap, till exempel för att kunna fakturera och ta emot betalning för medlemsavgifter.

Vi kommunicerar med dig på den mejladress alternativt postadress du har registrerad hos oss på Sveriges Lärare. Vi rekommenderar dig att inte ha en mejladress till din arbetsgivare registrerad hos oss utan en privat. Du kan själv uppdatera dina personuppgifter på Mina sidor.

När du ansöker om medlemskap är vi på Sveriges Lärare ansvariga för behandlingen av de uppgifter du lämnar. Vi kommer använda oss av dessa uppgifter för att tillvarata dina intressen rörande anställnings- och avlöningsvillkor, arbetsrätten med mera, se avsnittet Medlemmars personuppgifter.

(För dessa ändamål kan vi även komma att använda uppgifter till annan behandling, såsom exempelvis vid administration av arbetsmarknadsförsäkringar med mera. Dina personuppgifter kan även komma att användas av Sveriges Lärare för att framställa lönestatistik för våra medlemmar.)

Rätt uppgifter till dig?

Sveriges Lärare är angelägen om att de personuppgifter som behandlas är riktiga. Oriktiga uppgifter kommer att rättas snarast möjligt. För att kunna ge dig som medlem bästa möjliga service är det därför viktigt att du meddelar Sveriges Lärare eventuella förändringar.

Om du avbryter din medlemsansökan via webben

När du börjar fylla i din ansökan sparas informationen i förbundets system under en period. Om du väljer att avbryta ansökan eller om något blir fel sparar vi uppgifterna för att kunna kontakta dig för att klargöra om du haft för avsikt att bli medlem i Sveriges Lärare eller inte.

Om du utträder ur förbundet

Kommer Sveriges Lärare att kunna informera dig om förbundets verksamhet upp till ett år efter att du utträtt.

Exempel på uppgifter som Sveriges Lärare behandlar:

 • Namn, personnummer, adress, telefonnummer, mejladress
 • Arbetsgivare, arbetsplats, omfattning av anställning, befattning och lön
 • Utbildning
 • Förtroendeuppdrag
 • Genomförda utbildningar i Sveriges Lärare regi
 • Avgifts- och betalinformation
 • Uppgifter i ett medlemsärende

Sveriges Lärare kan även komma att behandla personuppgifter om dig som inte är medlem i förbundet.

Vi lagrar personuppgifter när: 

 • du laddar ner en guide, eller annan tillbörlig fil via ett formulär på vår hemsida 
 • du initierar en chatt 
 • du på annat sätt lämnar över personuppgifter till oss digitalt, exempelvis anmälan till utbildning/event/seminarium, via inträdesformulär eller e-post.
 • i vissa fall begär vi ut personuppgifter från tredje part – vanligtvis är detta från lärosäten. 

Vi behandla dina personuppgifter och cookies efter att du godkänt hanteringen, samt syftet bakom hanteringen.  

Vad gäller listor från tredje part (ex. listor vi får från skolor på studenter) behandlar vi dessa i 3 månader därefter raderas de, om du inte valt att bli medlem. Vi behandlar dessa uppgifter inom den rättsliga grunden för berättigat intresse) 

För att få ladda ner våra guider, prova på våra digitala verktyg (medlemsförmåner) och delta på våra events olika utbildningar, måste du godkänna att vi lagrar dina uppgifter. 

Du kan när som helst avanmäla dig från vidare kontakt med oss i alla mail och telefonsamtal. Så länge som vi har ett aktivt samtycke från dig kommer du att finnas i våra system. 

Det är du som avgör hur länge vi får kommunicera med dig. 

Sveriges Lärare rensar uppgifter om dig löpande. Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till och vad som står i stadgarna. Det kan även finnas lagar som kräver att vi måste spara dem en viss tid exempelvis den allmänna preskriptionstiden (10 år). Personuppgifterna gallras och raderas enligt bestämda rutiner för detta.

För att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag så kan vi överföra dina personuppgifter till andra som vi samarbetar med. Vi har avtal som reglerar ansvaret för den hantering av personuppgifter som sker inom samarbetet. Exempel på parter som Sveriges Lärare kan överföra uppgifter till:

Sveriges Lärare lämnar uppgifter till dotterbolaget Svenska Lärarförsäkringar för erbjudande och administration av medlemsförsäkringar, rådgivning och information runt ditt försäkringsbehov, samt för att kunna erbjuda och tillhandahålla pensionsrådgivning och pensionsplanering.

Sveriges Lärare utbyter även uppgifter med vissa arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer, samarbetet regleras i kollektivavtal.

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter Sveriges Lärare behandlar.

Självklart har du rätt till rättelse, radering av personuppgifter, begränsning av behandling och att invända mot behandling som rör dig.

Om du har frågor eller klagomål

Om du har frågor är du välkommen att vända dig till vårt dataskyddsombud eller höra av dig till oss på Sveriges Lärare.

Om du har klagomål kring vår hantering av dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Har du skyddad identitet och vill bli, eller är medlem hos oss hanteras dina personuppgifter med särskild aktsamhet såklart!

En gång per vecka får vi uppgifter från Skatteverket om medlemmar som fått sekretesskyddade personuppgifter eller att sekretesskydd upphör, detta uppdateras då i vårt medlemsregister.

Vi sparar bara ett fåtal uppgifter om dig i våra system. Vid all kontakt med oss kommer det framgå att du har skyddad identitet och du slussas vidare till det lilla, behöriga team som hanterar dessa medlemmar.

Den behöriga handläggaren/rådgivaren kommer bara be dig om de absolut nödvändigaste uppgifterna för att kunna hantera ditt ärende. Normalt lagras inte heller den informationen.

Hör av dig till oss på telefon 077-515 05 00 för att få personlig hjälp eller bli medlem på ett för dig så säkert sätt som möjligt!

300 000 medlemmar

Grundskola - gruppbild

Du vill väl vara med?

De allra flesta lärare och studie-och yrkesvägledare är medlemmar hos oss. Många väljer att vara med för att inte gå utan stöd och trygghet i osäkra tider. Välkommen du också!

Frågor & svar