Hot och våld i förskola och skola

Lärarfacken har genom åren, i rapporter och undersökningar, visat på en oacceptabel situation på alltför många skolor. Varje drabbad förskollärare och lärare är en för mycket.

Högskola - detaljbild

Oron för att bli utsatt för hot och våld på arbetet är en psykisk belastning som påverkar arbetsmiljön och kvaliteten på arbetet negativt. Detta ska arbetsgivaren känna till och förebygga så mycket det bara går.

Vem som helst råka hamna i en hotfull eller våldsam situation. Om det händer är det bättre att vara förberedd än att bara bli rädd. Både förskolan eller skolan och du som förskollärare eller lärare behöver i förväg ha tänkt igenom vad ni ska göra om något händer.

Kurs för medlemmar

Gymnasieskola - gruppbild

Så kan vi förebygga hot och våld

I webbutbildningen "Förebygg hot och våld" får du praktiska tips på hur ni tillsammans kan få en trygg skolmiljö. Kursen tar 15 minuter och du kan gå den när det passar dig.

Handlingsplan

Gymnasieskola - övrigt

4 steg som förebygger hot och våld

Prata om hot och våld i arbetslaget för att förebygga att det sker och vara förberedda om det sker. Här finns vårt upplägg för APT på ämnet.

Nästan olycka

Grundskola - övrigt

Så anmäler du tillbud

Om det händer något på din arbetsplats som skulle kunna leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall, ska du anmäla ett tillbud till arbetsgivaren. Allt för att undvika att fler råkar illa ut.

Guide

Om du blir utsatt för hot och våld

Om du eller en kollega blir utsatta för psykiskt eller fysiskt våld på jobbet ska du anmäla det till arbetsgivaren som gör en arbetsskadeanmälan. Det kan även finnas skäl att göra en polisanmälan.

Frågor & svar