Kränkningar av fackliga rättigheter

I vissa länder blir människor förföljda, hotade, fängslade eller utsatta för våld på grund av sitt fackliga engagemang. Sådana kränkningar kan vi inte acceptera. Därför jobbar vi aktivt mot fackliga kränkningar i vårt internationella arbete. Du som är medlem kan också engagera dig.

Vi i Sveriges Lärare har som uppgift är att göra skillnad för lärare både i Sverige och i världen. Vid behov genomför vi internationella aktioner och initiativ när fackliga rättigheter kränks. Dessa sker ofta i nära samarbete med vår fackliga världsorganisation Education International.

Som medlem kan du bland annat skriva under namninsamlingar och protestbrev mot kränkningar. Ett sätt att göra det är genom organisationen Labour Start. Prenumerera gärna på Labour Starts nyhetsbrev med uppmaningar till aktion.

Bakgrund

Lärarfack har länge arbetat konkret med facklig solidaritet. Det går tillbaka till 1970-talens stöd till utsatta fackliga organisationer under Latinamerikas militärdiktaturer eller 1980-talets motstånd mot apartheid i Sydafrika.

Den solidariteten behövs än idag. Diktaturer och auktoritära regimer trakasserar, hotar, förbjuder och förhindrar på många olika sätt fackliga organisationers legitima verksamhet. Här hittar du en lista över de tio sämsta länderna för arbetstagare i världen.

Vad är fackliga rättigheter?

De grundläggande fackliga rättigheterna handlar om rätten att bilda fackliga föreningar och att bedriva facklig organisering, liksom rätten att förhandla kollektivt. Det handlar också om rätten att vara ombud på arbetsplatsen.

Dessa rättigheter definieras av världsfacket International Labour Organization (ILO) i konventionerna ILO C 87 och ILO C 98, som tillhör de åtta så kallade “kärnkonventionerna” inom ILO. Tillsammans utgör de ett grundpaket av rättigheter inom arbetslivet.

Så agerar vi när fackliga rättigheter kränks

Sveriges Lärare agerar när vi får in en uppmaning från vårt världsfack Education International. Så fort som det bara går skriver vår ordförande under ett protestbrev som sedan mejlas till det berörda landets myndigheter.

Så är läget i världen

Fackföreningsinternationalen ITUC ger ut årliga rapporter över situationen för arbetstagare och fackligt aktiva. I Sverige är det Union To Union, vår gemensamma biståndsorganisation, som sammanställer materialet på svenska.

Engagera dig

Ditt engagemang i internationella frågor är oerhört viktigt. I Sveriges Lärare kan vi hjälpa dig att utveckla det.

Frågor & svar