Jobbar du vid sidan av studierna?

Nu stärker vi det fackliga stödet för dig som studerar men som arbetar som lärare eller studie- och yrkesvägledare vid sidan av studierna. För bara 140 kronor i månaden får du full tillgång till fackligt stöd och förhandlingshjälp i din yrkesroll.

Högskola - övrigt

Många som studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare jobbar också extra som inom sina blivande yrken under studietiden och flera gör det löpande. Det är inte konstigt – som blivande lärare eller studie-och yrkesvägledare är du attraktiv att anställa som vikarie. 

Men om något skulle hända på jobbet vill vi att du ska känna dig så trygg som möjligt. Därför har vi nu ett nytt erbjudande från första januari: ett frivilligt utökat fackligt stöd för 140 kronor i månaden.

Du är fortfarande studerandemedlem men med utökat stöd

Med det utökade stödet får du full tillgång till vårt fackliga stöd i din anställning. Du är fortfarande studerandemedlem men du får rätt till facklig rådgivning och juridiskt stöd även i din anställning och kan till exempel bli företrädd i förhandlingar på arbetsplatsen.

Inkomstförsäkringen ingår

Dessutom får du, om du är med i en a-kassa, tillgång till vår inkomstförsäkring på samma premisser som yrkesverksamma medlemmar. Läs mer om inkomstförsäkring och dess regler här.

För att få pengar från inkomstförsäkringen behöver du ha varit medlem i både Sveriges Lärare och a-kassan i tolv månader. Vi rekommenderar Lärarnas a-kassa, de är specialiserade på lärares villkor och vi har ett nära samarbete.

I övrigt gäller samma försäkringserbjudande som till ordinarie studerandemedlemmar. Är du redan medlem men väljer detta utökade stöd så behåller du de försäkringar du tecknade som ordinarie studerandemedlem. 

Så gör du för att ansöka 

För att ansöka om detta utökade fackliga stöd behöver du ringa oss på 077-515 05 00 eller genom att fylla i frågeformuläret som du når via Mina Sidor.

Du kan söka det så länge som du är student och medlem hos oss. 

Frågor och svar

Detta utökade fackliga stöd i ditt studentmedlemskap vänder sig till dig som studerar en grundutbildning till lärare eller studie- och yrkesvägledare men som samtidigt jobbar extra som lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Främsta fördelarna är att du dels kan få råd och stöd i din anställning, du kan då även bli företrädd av oss om något skulle hända på jobbet. Du börjar även tjäna in dina 12 månader för att kunna använda dig av din inkomstförsäkring om du skulle säga upp dig eller bli uppsagd.

Jobbar du mycket extra under dina två sista terminer på din utbildning är det en bra idé att välja det utökade stödet då du kommer ha samlat ihop dina 12 månader du behöver för att få tillgång till inkomstförsäkringen lagom till att du är nyexaminerad.

 

Du kontaktar oss på Lärarlinjen antingen via telefon 077-515 05 00 eller genom att fylla i frågeformuläret, som du når via Mina Sidor.

Ja, det är absolut ett bra val att då välja det utökade stödet.

Det är bara yrkesverksamma medlemmar som kan bli valda till uppdrag på alla nivåer i förbundet och likaledes bara studerandemedlemmar som kan bli valda i Sveriges Lärarstudenter. Så nej, som studerandemedlem kan du inte ha ett uppdrag på arbetsplatsen som företrädare för Sveriges Lärare, även om du valt det utökade fackliga stödet. Men du kan däremot engagera dig i Sveriges Lärarstudenter. 

Nej, detta medlemskap gäller endast om du arbetar inom lärarprofessionen, inte om du har ett extrajobb i en affär eller annat. Det gäller inte heller om du arbetar som lärarassistent, elevassistent eller barnskötare.

Du kan alltid välja att sluta betala för det utökade stödet och därmed gå tillbaka till att vara ordinarie studerandemedlem utan kostnad. Viktigt är att du då tänker på att du dels får ett annat stöd i relation till om du har en anställning som lärare eller studie- och yrkesvägledare och även att du förlorar intjänandeperioden i inkomstförsäkringen.

Har du valt detta utökade fackliga stöd i ditt studentmedlemskap, det vill säga att du betalar 140kr/månaden, så får du samma hjälp från Sveriges Lärare som en vanlig yrkesverksam medlem får vad gäller stöd i sin anställning. Det innebär stöd från arbetsplatsombud och/eller skyddsombud på arbetsplatsen och föreningen på kommun- eller företagsnivå.

En studerandemedlem som kontaktar Sveriges Lärare har rätt att ställa frågor och få information om exempelvis sina rättigheter och skyldigheter som arbetstagare, om lagar och avtal och så vidare. 

Du har alltid rätt till råd och information från förbundet gällande exempelvis MBL, LAS, Arbetsmiljölagen, Diskrimineringslagen och andra för arbetstagare andra relevanta lagar.

Men Sveriges Lärare kan inte företräda dig gentemot en arbetsgivare om du inte väljer det utökade fackliga stödet.

Studerandemedlem på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kan dock beviljas stöd och upplysningar i frågor som rör förhållanden i anställningen i verksamhet som ligger inom förbundets verksamhetsområde.

Rörande VFU är det dock viktigt att det är universitet/högskola som bär ansvar under VFU. Sveriges Lärare ska dock stötta vid behov, om ansvar inte omhändertas alternativt stötta i att bevaka och företräda studerandemedlems rättigheter under VFU.

Sveriges Lärare kan inte heller företräda dig om någonting händer på ditt lärosäte - den typen av ärenden sköts alltid av studentkåren.

Frågor & svar