​​Arbetstidskollen - arbetstidsverktyg för lärare

Arbetstidskollen är ett nytt och förbättrat verktyg för dig som enkelt och snabbt vill få koll på om du jobbar för mycket under en arbetsvecka. 

Medlemsförmån

Arbetstidskollen

Få kontroll över din tid och din arbetsdag med Arbetstidskollen. Ryms arbetet inom arbetstiden? Finns tid inlagt för förflyttning, rast och paus?

Ryms arbetet inom arbetstiden? Hur mycket tid går åt till olika arbetsuppgifter? Finns tid för rast?  

Beroende på vilken typ av tjänst du har och hur din situation ser ut hittar du kunskap och stöd gällande din arbetstid i Guide om arbetstid. Du får både veta vad du kan göra själv och vilket stöd du kan få från Sveriges Lärare.

Schemakollen eller Arbetstidskollen?

Arbetstidskollen är ett nytt webbaserat verktyg som ger dig koll på om du jobbar för mycket under en arbetsvecka.

Schemakollen är framför allt intressant för dig med ferietjänst och ger dig fördjupade svar och du kan lägga ut din arbetstid över ett läsår. 

 Så funkar Arbetstidskollen

Hur kan jag som har en ferietjänst ha nytta av Arbetstidskollen? 

Genom att slå ut en standardvecka över ett helt läsår, ser du snabbt om din arbetsgivare följer kollektivavtalet eller inte.  

Summan får inte bli högre än 1 360 timmar. Din arbetstid har gränser, läs mer i vår guide om arbetstid.  

Hur kan jag som har en semestertjänst ha nytta av Arbetstidskollen? 

Du kan snabbt kontrollera om ditt veckoschema följer kollektivavtalet. Din arbetstid har gränser, läs mer i vår guide om arbetstid. 

Vad gäller för mig som har uppehållstjänst? 

I denna version av Arbetstidskollen kan du som har uppehållstjänst inte fylla i dina uppgifter. Vill du få hjälp att se över din arbetstid är du välkommen att kontakta Sveriges Lärare. 

Jag har flera olika scheman under en termin/läsår. Hur gör jag då?  
Vi har inte stöd för detta än men det kommer i framtida versioner.  

Jag jobbar helg och obekväma tider. Hur gör jag då? 
Vi har inte stöd för detta än men det kommer i framtida versioner. 

Kan jag som ombud se mina medlemmars resultat? 
Nej, inte i denna version, men om efterfrågan finns kan vi titta på det i senare versioner. 

Jag vill dela mitt resultat, kan jag göra det? 
I dagsläget får du printa ut, ta en skärmdump eller visa på skärmen. Så småningom kan vi ta fram en delningsfunktion om efterfrågan finns. 

Hur får jag som medlem mer info eller kunskap kring frågorna? Hur kan jag som ombud vägleda medlemmar vidare?  

Läs mer om lagar, regler och hur arbetssituationen kan bli bättre i Guiden om arbetstid.  

Frågor & svar