Uppsägningstider för lärare

Om du eller arbetsgivaren vill avsluta din tillsvidareanställning gäller vanligtvis en uppsägningstid, där du jobbar och får lön som vanligt.

Uppsägningstidens längd beror på vilket kollektivavtal som gäller på din arbetsplats och vad som står i ditt anställningsavtal. Har du en tidsbegränsad anställning är det inte säkert att den går att säga upp i förtid. 
 
Med exempelvis en månads uppsägningstid menas att om du säger upp dig den 15 mars, blir din sista arbetsdag den 15 april. Om du säger upp dig den 15 april blir din sista arbetsdag den 15 maj. Det spelar alltså ingen roll hur många kalenderdagar respektive månad innehåller.   

Ditt kollektivavtal

Ta reda på vilket avtal du har

Är du osäker på vilket kollektivavtal som gäller på din arbetsplats? Logga in på Mina sidor så finns svaret där. 

Med kollektivavtal

De allra flesta lärare har kollektivavtal. Uppsägningstiden för en tillsvidareanställning varierar mellan Sveriges Lärares olika kollektivavtal och beror på om du vill säga upp dig själv eller om det är arbetsgivaren som avslutar anställningen. 

Det är också möjligt att komma överens om andra uppsägningstider i det individuella anställningsavtalet och då finns krav på skälighet. Exempelvis får inte arbetsgivarens uppsägningstid vara kortare än den du har om du säger upp dig själv. Inte heller får arbetsgivarens uppsägningstid vara kortare än den som gäller i kollektivavtalet. 
 
I många kollektivavtal finns även regler för vad som gäller om du har en tidsbegränsad anställning, som exempelvis ett vikariat eller särskild visstidsanställning. 

Utan kollektivavtal

Om kollektivavtal saknas gäller uppsägningstiderna i lagen om anställningsskydd (LAS), om det inte står något annat i ditt anställningsavtal. Det är inte tillåtet att arbetsgivaren har kortare uppsägningstid än du har om du säger upp dig själv. 

Tillsvidareanställning

Enligt LAS har en tillsvidareanställd medarbetare som säger upp sig själv en månads uppsägningstid, oavsett anställningens längd.

Om arbetsgivaren säger upp en tillsvidareanställd är den lagreglerade uppsägningstiden följande:

Sammanlagd anställningstid om

  • kortare än 2 år = 1 månads uppsägningstid
  • minst 2 år men kortare än 4 år = 2 månader uppsägningstid
  • minst 4 år men kortare än 6 år = 3 månader uppsägningstid
  • minst 6 år men kortare än 8 år = 4 månader uppsägningstid
  • minst 8 år men kortare än 10 år = 5 månader uppsägningstid
  • 10 år eller mer = 6 månader uppsägningstid

Visstidsanställning

En tidsbegränsad anställning går vanligtvis inte att avsluta i förväg, varken från din eller arbetsgivarens sida, om ni inte är överens om det. 

För att du ska kunna säga upp dig själv behöver ni ha skrivit in en uppsägningstid i ditt anställningsavtal eller använt formuleringen “dock längst till och med”. 

Trygghet

Gymnasieskola - övrigt

Inkomstförsäkring i medlemskapet!

Du vet väl om att du har en inkomstförsäkring genom ditt medlemskap? Tillsammans med a-kassan ger den extra trygghet om du hamnar mellan jobb.

Frågor & svar