Tipsen när du studerar på distans

Många av landets lärarstudenter och studie-och yrkesvägledarstudenter läser på distans och antalet har fördubblats de senaste åren. Få koll på vad du har rätt till och ta del av expertens tips!

Högskola - övrigt

Att läsa på distans är ett sätt för många att finansiera sina studier genom att jobba samtidigt, eller att helt enkelt få familjelivet att gå ihop. Men vad gäller och vad är viktigt att tänka på?

Så här går det till

Bli studentmedlem idag

Gratis hela studietiden

Vi finns här för dig som studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare. Välkommen!

 • När du blivit antagen så registrerar du dig på distans. Sedan följer du en studieplan med kurslitteratur, föreläsningar du ska följa, inlämningar och hemtentor.
 • Utbildningarna finns på både hel- och deltid. Om du jobbar samtidigt som du studerar på heltid får du räkna med att stora delar av din fritid går åt till studierna. Tänk till i förväg om det kan fungera för dig!
 • Det är en annan studieteknik som krävs än när du läser på campus. Finns ett lärcenter hos dig? Då kan du plugga där med andra studenter, och till exempel se på distansseminarier tillsammans.
 • Du har samma rättigheter som den som studerar fysiskt på plats på högskolan. Lärosätet ska kunna erbjuda en form där du får det du behöver för att ta lärarexamen.
 • Undantaget är VFU:n där det kan hända att du behöver lösa din VFU-placering på egen hand, och sätta dem i kontakt med ditt lärosäte. Nyligen har regelverket förtydligats så att även du som är distansstudent ska ha rätt att genomföra VFU nära din bostadsort, men det är inte säkert att alla lärosäten har rutiner för detta på plats ännu.

Fem vanliga frågor från distansstudenter

Pröva med en arbetsplats du redan har haft kontakt med och sök annars upp en skola/förskola med rätt inriktning och ta kontakt med rektor. Ibland finns ett avtal mellan kommunen och ditt lärosäte, annars behöver det skrivas så att skolan/förskolan får ersättning.

Det kan kännas opraktiskt men handlar om att du ska få vara student och inte användas i din tjänst.

Det kan vara besvärligt att få ihop livspusslet med många närträffar, samtidigt som lärosäten menar att dessa stärker kvaliteten. Återkoppla i till exempel kursvärderingar om du tycker att det är för många. Lärosätet ska också kunna redogöra varför man tycker att närträffar behövs och det ska också vara möjligt att komplettera frånvaro på annat vis.

Om du studerar på heltid är du studentmedlem i Sveriges Lärares lokalförening på studieorten. Det kostar inget att vara studentmedlem.

Om du jobbar som lärare eller studie- och yrkesvägledare samtidigt som du studerar väljer du om du vill vara studentmedlem på studieorten eller yrkesverksam medlem där du jobbar. Det kan vara bra att tänka på att du inte har tillgång till inkomstförsäkringen som studentmedlem.

Beroende på vad det gäller vänder du dig till:

 • Kursansvarig på ditt lärosäte för frågor som berör själva utbildningen.
 • Din handledare eller skolans/förskolans rektor om det gäller förutsättningar på din VFU-plats.
 • Studentkåren om det är problem som lärosätet inte förmår lösa.
 • Du kan alltid höra av dig till Sveriges Lärare. Antingen till din studerandeförening eller vår medlemsservice.

Tre förslag från Sveriges Lärare

Sveriges Lärare driver att förutsättningarna för landets distansstudenter ska bli bättre.

 • Utvärdera och utveckla distansstudieformen mer än vad som görs idag.
 • Skapa ett system för VFU-placering av studenter som läser på distans.
 • Närträffar behövs för att säkerställa kvaliteten, men kan kompletteras med utvecklade digitala former och lärcentra.  
"Regelverket är glasklart, det ska inte vara någon skillnad att läsa till lärare på distans eller direkt på campus."
Per Båvner Expert lärarutbildningen, Sveriges Lärare

Läs mer

Högskola - övrigt

Preppa för din VFU!

Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU:n, är en viktig del inför ditt yrkesliv. Här får du råd kring hur du förbereder dig på bästa sätt och vad du kan göra om det inte blir som det borde vara.

Att vara lärarvikarie

Förskola - övrigt

Ska du jobba extra under studietiden?

Många jobbar extra som lärarvikarie under studietiden. Om du gör det har du rätt till anställningsavtal och bra villkor. Här får du fler tips på vad som är bra att tänka på när du jobbar och studerar samtidigt.

Frågor & svar