En bra digital arbetsmiljö

Även när det gäller digital arbetsmiljö har arbetsgivaren ett långtgående ansvar för att se till att du och kollegorna inte riskerar att fara illa.

Den digitala utvecklingen påverkar allt fler delar av våra liv, inte minst i arbetet som lärare.

Sveriges Lärare jobbar för att administrativa digitala system inte ska medföra dubbelarbete eller öka arbetsbelastningen. 

Digital arbetsmiljö innefattar all teknik och alla digitala system på en arbetsplats. Det kan vara allt från fjärrkontrollen till smartboarden i klassrummet eller skolplattformen där du rapporterar in betyg och frånvaro.

Kan orsaka stress

De digitala systemen ska stödja verksamheten och vara användarvänliga. Samtidigt vet vi att många system i lärarnas verksamheter orsakar kognitiva arbetsmiljöproblem som stress, trötthet och frustration.

Ska vara delaktiga i planeringen

Därför är det mycket viktigt att lärarna får vara delaktiga i planeringen av IT-miljön.

När ett nytt system ska köpas in behöver arbetsgivaren samverka med Sveriges Lärares skyddsombud, och detta redan när kravspecifikationen görs inför upphandlingen.

Verktyg: Digi-ronden

Det finns stöd att få. Verktyget Digi-ronden ger stöd för en smartare och mänskligare digital arbetsmiljö.

Det är framtaget via Suntarbetsliv, som drivs av fackförbunden och arbetsgivarna i den kommunala sektorn. 

Checklista stress

Högskola - porträtt

Du tar väl hand om dig?

Ibland hopar sig allt på en gång. Du kanske måste hoppa in för en kollega som är sjuk och högarna med prov att rätta växer. Stanna upp och checka av hur du mår!

Checklista

Gymnasieskola - gruppbild

Har ni problem med arbetsmiljön?

Vi går igenom hur du och dina kollegor kan agera om ni är drabbade av arbetsmiljöproblem. Följ vår checklista steg för steg.

Frågor & svar