Semester för lärare

Semester är en lagstadgad rättighet som finns för att du ska kunna vila och återhämta dig. Sveriges Lärares olika kollektivavtal ger ofta ännu bättre villkor för lärare och studie- och yrkesvägledare.

Denna information gäller dig som har semestertjänst. 

Semester enligt semesterlagen

Du tjänar in 25 dagars betald semester varje år, men du har inte rätt att ta ut dem i förväg. I semesterlagen används begreppen intjänandeår och semesterår, som både sträcker sig från 1 april till 31 mars.

Exempel: Du börjar din anställning 1 april 2022. Under de kommande tolv månaderna löper intjänandeåret. 1 april 2023 börjar semesteråret och det är först då som du har rätt att ta ut de betalda semesterdagar du tjänat in under intjänandeåret.

Du har alltså inte rätt till betald semester under intjänandeåret, men du har rätt till obetald ledighet.

Semester enligt kollektivavtal

I flera kollektivavtal finns rätt till fler än 25 semesterdagar. Dessutom är det vanligt att man slagit samman intjänandeåret och semesteråret med kalenderåret.

Exempel: Du börjar din anställning 1 januari 2023. Redan samma sommar kan du ta ut de betalda semesterdagar som du förväntas tjäna in under resten av 2023.

Om du avslutar din anställning utan att ha tagit ut all intjänad semester ska du få semesterersättning utbetald på slutlönen. Har du istället tagit ut fler semesterdagar än du tjänat in, blir du vanligtvis återbetalningsskyldig.

Din arbetstid

Förskola - övrigt

Ferie- eller semestertjänst?

Ferietjänst innebär att hela årets arbetstid är förlagd i anslutning till läsåret. Alternativet är att ha så kallad semestertjänst, då du arbetar förutom när du har semester.

Använd ditt medlemskap

Förskola - övrigt

Dina rabatter som medlem

Du drar fördel av att vi är det största akademikerförbundet med rabatter och erbjudanden på allt från hotell och tågresor till mässor och litteratur.  

Vad gäller?

Gymnasieskola - övrigt

Många svar finns i ditt avtal

I ditt kollektivavtal finns svaren på vad som gäller för dig. Till exempel kring lön, föräldraledighet och arbetstid. Har du inget kollektivavtal? Kontakta oss!

Frågor & svar