Skyddsombudets viktiga roll

Skyddsombudet har rätt att vara med i arbetsmiljöarbetet och kan kräva åtgärder med stöd av arbetsmiljölagstiftning. Det är mycket viktigt att ha ett skyddsombud på arbetsplatsen.

Skyddsombudet är arbetstagarnas röst i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), där det även finns fler roller. Exempelvis har chefen ett ansvar för arbetsplatsens arbetsmiljö.

Högre chefer ska följa upp och stödja arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Politikerna i kommunen, eller styrelsen hos privata arbetsgivare, har det yttersta arbetsmiljöansvaret.

Rättigheter utöver det vanliga

Skyddsombudet väljs av kollegorna på arbetsplatsen och utses av facket. Alla medarbetare har ansvar att påtala arbetsmiljöproblem och att medverka i lösningar och åtgärder, men som skyddsombud har du en särställning.

  • Skyddsombudet ska vara med i arbetsmiljöarbetet, bli informerad och få ta del av handlingar.
  • Skyddsombudet har även rätt att kräva att arbetsgivaren åtgärdar arbetsmiljöproblem eller undersöker risker. Om arbetsgivaren inte svarar eller svaret inte är bra kan du frågan eskaleras. 
  • Arbetsgivaren får inte hindra skyddsombudet att utföra sitt skyddsombudsuppdrag. Inte heller straffa eller missgynna skyddsombudet för att hen agerar i sin roll som skyddsombud, som att ge sämre löneutveckling.
  • Skyddsombudet har rätt att vara ledig med lön för utbildning och för att delta i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Stöd av Sveriges Lärare

Det är en tuff uppgift att vara skyddsombud. Det är viktigt att skyddsombudet inte känner sig ensam. Förbundet ger skyddsombuden utbildning, kunskap och rådgivning. Kollegornas stöd är oerhört viktigt för resultatet, liksom att samarbeta med huvudskyddsombudet och andra skyddsombud på arbetsplatsen. 

Checklista

Gymnasieskola - gruppbild

Har ni problem med arbetsmiljön på skolan?

Vi går igenom hur du och dina kollegor kan agera om ni är drabbade av arbetsmiljöproblem. Följ vår checklista steg för steg.

Ny som skyddsombud?

Högskola - övrigt

Utforska våra utbildningar

Din arbetsgivare är ansvarig för att du ska få utbildning i din roll och som en del av utbildningen anordnar även Sveriges Lärare utbildning för dig som är skyddsombud i skolvärlden.

Nästan olycka

Grundskola - övrigt

Så anmäler du tillbud

Om det händer något på din arbetsplats som skulle kunna leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall, ska du anmäla ett tillbud till arbetsgivaren. Allt för att undvika att fler råkar illa ut.

Frågor & svar