Anställningsformer för lärare

Det finns i huvudsak två former av anställningar för lärare; tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning.

Förskola - övrigt

Tillsvidareanställning

Tillsvidareanställning är detsamma som "fast" anställning. Det är den formen som gäller om inget annat avtalats mellan dig och arbetsgivaren. För att kunna få en tillsvidareanställning som lärare eller förskollärare krävs i de flesta fall att du har lärarlegitimation.

Skollagen gör dock undantag för exempelvis yrkeslärare och modersmålslärare. Dessa får anställas tillsvidare om det inte finns någon legitimerad lärare att tillgå.

Provanställning

Ibland inleds tillsvidareanställningen med en provperiod om sex månader. Om varken du eller arbetsgivaren säger till, får du automatiskt en tillsvidareanställning när perioden är över. Under provanställningen kan arbetsgivaren avsluta anställningen utan motivering, vilket gör att du har ett svagt anställningsskydd under den tiden.

Sveriges Lärare anser att provanställning sällan behöver användas när det handlar om yrkesverksamma lärare med referenser.

Tidsbegränsad anställning

Att en anställning är tidsbegränsad innebär att det finns ett slutdatum då anställningen upphör. Det finns flera olika former av tidsbegränsade anställningar:

  • Vikariat

Om du har fått ett vikariat ska du vikariera för en bestämd person, som till exempel är sjuk eller föräldraledig. I vissa kollektivavtal kan vikariat förekomma i väntan på en nyanställning, så kallade tillsättnings- eller vakansvikariat.

  • Särskild visstidsanställning (SÄV)

Denna visstidsform kan användas av arbetsgivaren utan några särskilda skäl för tidsbegränsningen.

  • Saknar rätt behörighet

Om du saknar rätt behörighet enligt skollagen för den aktuella anställningen, är arbetsgivaren ofta skyldig att tidsbegränsa den. Det kallas ibland för skollagsanställning.

Automatisk övergång till tillsvidareanställning

Lagen om anställningsskydd (LAS) säger att ett vikariat eller en särskild visstidsanställning automatiskt övergår (konverteras) till en tillsvidareanställning efter ett tag. Det gäller dock inte så kallade skollagsanställningar.

  • Konvertering enligt LAS

Du har rätt till en tillsvidareanställning om du under en femårsperiod varit anställd hos en arbetsgivare i sammanlagt mer än 12 månader i en särskild visstidsanställning eller två år i ett vikariat.

Tänk på att anställningstid i de båda anställningsformerna inte kan räknas samman för att uppnå kvalifikationstiderna.  

  • Andra regler i kollektivavtal

I vissa kollektivavtal finns andra anställningsformer och regler för konvertering av tidsbegränsade anställningar. 

Kollektivavtalet för kommuner och regioner har exempelvis 12 månaders anställning i särskild visstidsanställning, precis som i LAS. För vikariat krävs dock endast 18 månader, jämfört med två år enligt LAS. 

I det kollektivavtalet finns även en särskild regel för dig som under tiden du har en skollagsanställning får lärarlegitimation. Om du efter att du fått legitimationen får en tidsbegränsad anställning hos samma arbetsgivare, kan även anställningstiden som obehörig lärare räknas med för att uppnå kvalifikationstiden för en tillsvidareanställning.

Nyexad och väntar på legitimationen?

Om du är nyutexaminerad lärare och väntar på att Skolverket ska handlägga din ansökan om lärarlegitimation, så kan du ändå söka tillsvidareanställning. Du kan dock inte bli anställd tillsvidare förrän du har fått din legitimation.

Om arbetsgivaren vill anställa dig så skriver ni ett anställningsavtal om en tidsbegränsad anställning (så kallad skollagsanställning). Skriv gärna in att tjänsten övergår till en tillsvidareanställning när du fått din legitimation. När det sedan sker ska du få ett nytt anställningsavtal och det är också en möjlighet för dig att begära ett nytt lönesamtal.

Din arbetstid

Förskola - övrigt

Ferie- eller semestertjänst?

Ferietjänst innebär att hela årets arbetstid är förlagd i anslutning till läsåret. Alternativet är att ha så kallad semestertjänst, då du arbetar förutom när du har semester.

Anställningsavtalet

Gymnasieskola - övrigt

3 tips innan du skriver på

När du och arbetsgivaren kommer överens om din anställning ingår ni ett avtal – anställningsavtalet. Vi går igenom vad som är bra att veta när du förhandlar din anställning och vad som ska stå i själva avtalet.

Medlemsförmån

Förskola - övrigt

Någon att fråga

Våra experter svarar på hundratals frågor varje dag, bland annat från nyexaminerade lärare. Som medlem kan du alltid höra av dig. Vad undrar du?

Frågor & svar