Så funkar pensionen!

Pensionssystemet består av flera delar. Här fokuserar vi på allmän pension och tjänstepension.

Allmän pension  

Den allmänna pensionen får du från staten. Det är Pensionsmyndigheten som ansvarar för den allmänna pensionen, som styrs genom lagstiftning.  

Sveriges Lärare jobbar tillsammans med andra fackförbund för att få till förbättringar. Vi svarar på lagförslag, skriver debattartiklar och påverkar beslutsfattare på andra sätt.

Införandet av den så kallade riktåldern innebär en höjning av den lägsta åldern för att ta ut den allmänna pensionen, vilket Sveriges Lärare varit kritiska till. Det krävs stora förbättringar i arbetsmiljön för att lärare ska kunna och vilja arbeta längre. 

Tjänstepension  

Denna del får du från arbetsgivaren, som komplettering till den allmänna pensionen från staten. Om din arbetsgivare har kollektivavtal tjänar du automatiskt in tjänstepension. Även arbetsgivare utan kollektivavtal kan erbjuda tjänstepension, men då ofta med betydligt sämre villkor.

En kollektivavtalad tjänstepension innebär att du betalar lägre förvaltningsavgifter till det pensionsbolag som du valt att placera pengarna hos. Det kan handla om hundratusentals kronors skillnad över ett arbetsliv! 
 
Sveriges Lärare tecknar flera olika pensionsavtal och villkoren i dem skiljer sig åt. Exempelvis hur intjänandet går till, åldersgränser, pensionsgrundande lön och vilka pensionsbolag du kan välja att placera pengarna hos. 

Tjänstepension

Gymnasieskola - övrigt

För dig med privat arbetsgivare

Så fungerar tjänstepensionen för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare med privat arbetsgivare. 

Tjänstepension

Gymnasieskola - övrigt

För dig i kommun eller region

Så fungerar tjänstepensionen för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare i kommuner eller regioner.

Tjänstepension

Högskola - gruppbild

För dig med statlig arbetsgivare

Så fungerar tjänstepensionen för dig som är medlem i Sveriges Lärare inom det statliga avtalsområdet.

Frågor & svar