Så fungerar det med dygnsvila

Alla anställda har rätt till 11 timmars sammanhängande vila under ett dygn. För dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare är det viktigt att tänka på till exempel i samband med arbete under kvällar, helger och vid skolresor.

Du som anställd har rätt till 11 timmars sammanhängande vila under varje 24-timmarsperiod. Verksamheter som har reglerad och schemalagd arbetstid på kvällar och tidiga morgnar behöver säkerställa att reglerna om dygnsvila följs.

24-timmarsperioden ska påbörjas vid samma tidpunkt på dygnet (som kallas för dygnsbryt) under hela schema-/beräkningsperioden. Tidpunkten kan vara individuell. Arbete och dygnsvila ska förläggas alternerande. Två arbetspass ska alltså inte följa på varandra utan vila emellan.

Går inte att avtala bort

Från och med 1 oktober 2023 skärps det kommunala kollektivavtalet, vilket främst påverkar anställda inom vård och räddningstjänst. För dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare innebär detta inga större förändringar. Det går efter detta datum inte att avtala bort den sammanhängande dygnsvilan om 11 timmar vid schemaläggningen, varken centralt, lokalt eller i enskild överenskommelse.

Förtydligande i bilaga M

Från 1 juli 2024 anpassas avtalsskrivningarna för kommunalt anställda lärare med ferietjänst. De innebär inga ändringar i sak utan förtydligar att reglerna om dygns- och veckovila också gäller inom bilaga M under såväl reglerad arbetstid som förtroendearbetstid.

Då är det viktigt att tänka på dygnsvilan

Kvälls- och helgarbete
Kvälls- och helgaktiviteter måste planeras i schemat så att dygns- och veckovila ryms. Exempel på aktiviteter är:

 • sena lektioner
 • framträdanden och konserter
 • arbetsplatsträff (APT) eller annat personalmöte
 • öppet hus

Om du exempelvis arbetar fram till kl. 22, måste din nästa arbetsdag påbörjas tidigast kl. 09 för att du ska få 11 timmars dygnsvila.
Likaså måste du vid helgarbete få ut minst 36 timmars sammanhängande veckovila innan nästa arbetspass börjar.

Flera chefer eller flera förvaltningar
Om du har fler chefer, behöver de säkerställa att du får 11 timmars dygnsvila. Det är ingen skillnad på om arbetsplatserna finns inom samma eller olika förvaltningar, utan reglerna gäller all din arbetstid hos samma arbetsgivare.

Arbetstid hos olika arbetsgivare (med olika organisationsnummer) räknas inte ihop.

Kvälls- och helgarbete
Kvälls- och helgaktiviteter måste planeras i schemat så att dygns- och veckovila ryms. Exempel på aktiviteter är:

 • arbetsplatsträff (APT) eller annat personalmöte
 • öppet hus
 • kabaré eller liknande
 • föräldramöten

Om du exempelvis arbetar fram till kl. 22, måste din nästa arbetsdag påbörjas tidigast kl. 09 för att du ska få 11 timmars dygnsvila.

Flera chefer eller flera förvaltningar
Om du har fler chefer, behöver de säkerställa att du får 11 timmars dygnsvila. Det är ingen skillnad på om arbetsplatserna finns inom samma eller olika förvaltningar, utan reglerna gäller all din arbetstid hos samma arbetsgivare.

Arbetstid hos olika arbetsgivare (med olika organisationsnummer) räknas inte ihop.

Läger och skolresor
Vid läger och skolresor behöver planeringen vara väldigt tydlig om hur när arbetstid är utlagd och hur du ska få den vila du har rätt till. Bemanningen ska vara tillräcklig.

Kvälls- och helgarbete
Kvälls- och helgaktiviteter måste planeras i schemat så att dygns- och veckovila ryms. Exempel på aktiviteter är:

 • arbetsplatsträff (APT) eller annat personalmöte
 • öppet hus
 • föräldramöten

Om du exempelvis arbetar fram till kl. 22, måste din nästa arbetsdag påbörjas tidigast kl. 09 för att du ska få 11 timmars dygnsvila.

Flera chefer eller flera förvaltningar
Om du har fler chefer, behöver de säkerställa att du får 11 timmars dygnsvila. Det är ingen skillnad på om arbetsplatserna finns inom samma eller olika förvaltningar, utan reglerna gäller all din arbetstid hos samma arbetsgivare.

Arbetstid hos olika arbetsgivare (med olika organisationsnummer) räknas inte ihop.

Oförutsedda händelser

Ibland händer det exempelvis att vårdnadshavare inte kan hämta sitt barn innan stängning på fritidshem eller förskola, vilket gör att du måste arbeta fler timmar än vad som är reglerat i schemat. Vanligtvis har du då rätt till övertidsersättning (se det kollektivavtal som gäller för dig).

Om dygnsvilan blir för kort

Om det oförutsedda arbetet gör att du får kortare dygnsvila än 11 timmar till när du börjar arbeta igen dagen efter, behöver arbetsgivaren se till att du snarast får kompenserande vila.

Är nästa dygnsvila tillräckligt lång kan din kompensation anses rymmas där. Om du har fått en timme för kort dygnsvila och nästa vila är minst 12 timmar kan du anses ha fått kompensation.

Kommunal verksamhet

Inom kommunal verksamhet ska du i så fall få extra vila i samband med nästa dygnsvila. Om du till exempel bara får 10 timmars dygnsvila, ska nästkommande dygnsvila vara minst 12 timmar.

Andra avtal

Andra avtal har inte lika tydliga skrivningar. Om du får för kort dygnsvila och inte får klart besked av din arbetsgivare när du får kompenserande vila, kontakta ditt ombud, din förening eller Lärarlinjen för stöd.

Fördjupning

Grundskola - övrigt

Mer om dygnsvila för förtroendevalda

Portalen är webbplatsen för dig som är förtroendevald i Sveriges Lärare. Här hittar du verktyg, de senaste nyheterna, ser vad som är på gång i förbundet och får stöd i ditt uppdrag.

Ditt avtal

Grundskola - övrigt

Övertid ska ersättas

När du som är lärare i skolan eller förskolan ska jobba övertid ska den vara beordrad eller godkänd av närmaste chef. Och du ska ha särskild ersättning för det.

Lärarpodden #7

Johan Wikander - Lärarpodden

Lärares förtroendetid - detta gäller

I detta avsnitt av Lärarpodden berättar ombudsman Johan Wikander om förtroendetiden; vad som gäller, vad som är själva tanken med förtroendetiden och vilka arbetsuppgifter som kan passa under förtroendetiden.  

Frågor & svar