Semestergrundande frånvaro

När du inte jobbar så tjänar du vanligtvis inte in semester. Men i några fall är det annorlunda, till exempel under viss del av din föräldraledighet eller om du är sjukskriven. Samma regler gäller oavsett om du har semestertjänst eller ferietjänst.

Om du inte arbetar tjänar du inte in betalda semesterdagar, men det finns undantag i semesterlagen för det som kallas semesterlönegrundande frånvaro. Du tjänar in full semester eller ferie i dessa fall:

 • Vid sjukdom, i högst 180 dagar.
 • Vid arbetsskada, samtliga frånvarodagar.
 • Ledighet på grund av risk för överförande av smitta, 180 dagar.
 • Föräldraledighet, 120 dagar per förälder och födsel (ensam vårdnadshavare 180 dagar).
 • Tillfällig vård av barn (VAB) 120 dagar (ensam vårdnadshavare 180 dagar).
 • Graviditetspenning utges, all tid.
 • Närståendevård, 45 dagar.
 • Viss försvarsutbildning, 60 dagar.
 • Ledighet för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar, 180 dagar.
 • Ledighet när utbildningen avser fackliga frågor, 180 dagar.
 • Ledighet för svenskutbildning för invandrare, samtliga dagar.

Enstaka frånvarodagar som beror på orsaker som inte räknas upp här, påverkar inte antalet semesterdagar du tjänar in. Fråga gärna din lönehandläggare hur semestern påverkas om du planerar att vara ledig utan lön.

Kollektivavtal

Förskola - porträtt

Se vad som gäller för dig

För att vara säker på vad som gäller för just dig behöver du titta i ditt kollektivavtal. Det kan se olika ut beroende på vilket avtal du har gällande till exempel lön, semester, arbetstid. 

Föräldraledig på heltid

Förskola - övrigt

Dags för en längre ledighet?

Förbered dig genom att följa våra checklistor inför, under och efter din föräldraledighet.

Dina rättigheter

Förskola - övrigt

Då har du rätt att få besked om semestern

Du har rätt att få besked i god tid om din semester. Det innebär att semesterplaneringen inför sommaren ofta sker redan i mars.

Frågor & svar