Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

Semestergrundande frånvaro

Grunden är att när du inte jobbar så tjänar du heller inte in semester. Men i några fall är det annorlunda, till exempel under viss del av din föräldraledighet eller om du är sjukskriven för arbetsskada. Samma regler gäller oavsett om du har semestertjänst eller ferietjänst.

Om du inte arbetar tjänar du inte in betalda semesterdagar, men det finns undantag i semesterlagen. Du tjänar in full semester eller ferie i dessa fall:

 • Vid sjukdom, i högst 180 dagar.
 • Vid arbetsskada, samtliga frånvarodagar.
 • Ledighet på grund av risk för överförande av smitta, 180 dagar.
 • Föräldraledighet, 120 dagar per förälder och födsel (ensam vårdnadshavare 180 dagar).
 • Tillfällig vård av barn (VAB) 120 dagar (ensam vårdnadshavare 180 dagar).
 • Graviditetspenning utges, all tid.
 • Närståendevård, 45 dagar.
 • Viss försvarsutbildning, 60 dagar.
 • Ledighet för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar, 180 dagar.
 • Ledighet när utbildningen avser fackliga frågor, 180 dagar.
 • Ledighet för svenskutbildning för invandrare, samtliga dagar.

Enstaka frånvarodagar som beror på orsaker som inte räknas upp här, påverkar inte antalet semesterdagar du tjänar in. Fråga gärna din lönehandläggare hur semestern påverkas om du planerar att vara ledig utan lön.

KOLLEKTIVAVTAL

Avtal. Människa vid papper och dator.

KOLLEKTIVAVTAL

Se vad som gäller för dig

För att vara säker på vad som gäller för just dig behöver du titta i ditt kollektivavtal. Det kan se olika ut beroende på vilket avtal du har gällande till exempel lön, semester, arbetstid.

Hitta ditt avtal Kollektivavtal, vad är det?

FÖRÄLDER

Melinda Schälin, förskollärare och ombud, Jönköping, Lärarfackligt 2018.

Maxa föräldraledigheten

Snart dags att fokusera på ditt viktigaste uppdrag? Förbered dig genom att följa våra checklistor inför, under och efter din föräldraledighet.

Tips för nyblivna föräldrar

DINA RÄTTIGHETER

Då har du rätt att få besked om semestern

Du ska få besked senast två månader i förväg. Det innebär att semesterplaneringen inför sommaren ofta sker redan i mars.

Att planera semester som lärare
Frågor & svar