Vård av barn (VAB)

Här går vi igenom vad som gäller om du behöver vara ledig för vård av barn.

Ersättning från Försäkringskassan

Om du behöver vara hemma från jobbet för att vårda ett sjukt barn kan du få tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan. Det gäller även om du behöver ta barnet till exempelvis läkare eller tandläkare. 

Du behöver meddela din arbetsgivare så fort som möjligt att du uteblir från jobbet på grund av vård av barn.

Du kan ta ut tillfällig föräldrapenning en hel, tre fjärdedels, en halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. Rätten till ledighet finns endast för de timmar som du får tillfällig föräldrapenning. Du ska inte utföra arbete under tid som du får tillfällig föräldrapenning. 

Den tillfälliga föräldrapenningen beräknas utifrån årsarbetstid, vilket för en heltidsanställd lärare brukar vara 260 dagar både vid ferie- och semestertjänst. 

Läkarintyg

Försäkringskassan kan begära in läkarintyg på att barnet är sjukt, men du behöver inte visa läkarintyget för din arbetsgivare. Du kan däremot behöva visa arbetsgivaren att du fått tillfällig föräldrapenning de dagar du varit frånvarande. 

Råd och stöd

Förskola - porträtt

Vem sköter mitt jobb om jag är sjuk eller vabbar?

Det bör finnas en plan för hur din skola, förskola eller fritidshem gör om du blir sjuk en kortare tid eller måste vabba. 

Råd och stöd

Grundskola - porträtt

Ska du planera din föräldraledighet?

Då finns några viktiga saker att tänka på. Har du till exempel ferieanställning eller ska du bara vara föräldraledig på halvtid? Vi hjälper dig!

Checklista

Grundskola - porträtt

7 tecken på stress

Alltför många lärare blir sjukskrivna på grund av stress. Se varningssignalerna i tid med hjälp av vår checklista.

Frågor & svar