Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

Bad och simundervisning

Simundervisning för elever

Bad och simundervisning är riskfyllda situationer som kräver tillräcklig bemanning, planering och rutiner. Här går vi igenom vilka rättigheter och skyldigheter du har som lärare.

Om en elev skulle skadas eller förolyckas under en utflykt startas en utredning om arbetsmiljöbrott, som kan leda till åtal. Både du själv, din rektor och chefer högre upp i organisationen kan ställas ansvariga.

I april 2023 dömde tingsrätten tre lärare och en rektor för arbetsmiljöbrott, efter att en sexåring drunknat. Domen kan komma att överklagas, men det finns ändå lärdomar att dra av denna djupt tragiska händelse.

Arbetsmiljöansvar och tillsynsansvar

Huvudmannen för en skola, fritidshemsverksamhet eller förskola har det övergripande ansvaret och måste förvissa sig om att aktiviteter som simning och bad sker på ett säkert sätt. Elever från förskoleklass och uppåt som genomgår utbildning omfattas av arbetsmiljölagens regler.

Barn i förskola eller fritidsverksamhet omfattas inte av arbetsmiljölagen, men även tillsynsansvaret ställer höga krav på att verksamheten bedrivs på ett tryggt och säkert sätt. Detta gäller särskilt vid riskfyllda aktiviteter som bad.

Rutin och riskbedömning

Rutinen ska bland annat innehålla vilken bemanning som krävs utifrån Svenska Livräddningssällskapet och Myndigheten för beredskap. Riskbedömning ska göras inför aktiviteten, men ibland hinner förutsättningarna ändras mycket kort inpå. Att exempelvis en utåtagerande elevs assistent får förhinder kan innebära att aktiviteten behöver ställas in. Rutinen får med fördel innehålla en checklista för sådant som ska kollas av den aktuella dagen.

Råd till dig som är lärare

  1. Läs arbetsgivarens rutiner och riktlinjer. Om sådana inte finns eller om du upplever att de är bristfälliga – kontakta skyddsombudet.
  2. Informera alltid din chef när det ska genomföras aktiviteter utanför skolan och försäkra dig om att det görs en riskbedömning inför varje tillfälle. Chef, skyddsombud och de lärare som deltar i aktiviteten ska medverka i riskbedömningen.
  3. Om du inte anser att riskerna åtgärdats eller om nya risker uppstår nära inpå aktiviteten, ska du tydligt och gärna skriftligt berätta det för din chef. Prata med kollegorna och försök tillsammans med chefen att resonera fram en trygg lösning.
  4. Om din chef fortfarande insisterar på att aktiviteten ska genomföras trots att det inte känns tryggt, ska du begära en skriftlig beordran och omgående kontakta skyddsombudet eller huvudskyddsombudet.
  5. Får du inte tag i ett skyddsombud kan det, trots att du är beordrad av chefen, vara motiverat att du ställer in aktiviteten. Det krävs då att du bedömer att aktiviteten medför allvarlig risk för barnen/elevernas liv och hälsa.

För dig som är skyddsombud

Stödmaterial för dig som är skyddsombud hittar du i Portalen.

Tips på mer läsning

Frågor & svar