Arbetstid för lärare med ferietjänst

Ferietjänst innebär att hela årets arbetstid är koncentrerad till färre dagar, för att rymmas inom läsåret. Det är en anpassning till terminsbunden verksamhet som endast är tillåten hos arbetsgivare som tecknat kollektivavtal.

Grundskola - övrigt

Denna sida riktar sig främst till dig som arbetar hos en privat huvudman.  

Till information för dig som arbetar i kommun, region eller hos en Sobona-arbetsgivare. 

Din årsarbetstid och feriernas förläggning styrs av det centrala kollektivavtal som din arbetsgivare har tecknat med Sveriges Lärare. Det är även vanligt att det även finns lokala kollektivavtal hos enskilda arbetsgivare eller arbetsplatser.

Årsarbetstiden brukar vara mellan 1 700 och 1 800 timmar per verksamhetsår. Av denna tid är ofta 1 360 timmar reglerade, och resten är så kallad förtroendearbetstid. 

Vilka arbetsuppgifter som ingår den enskilde lärarens uppdrag och som alltså ska hinnas med under arbetstiden bestäms i dialog mellan rektor och varje anställd. 

Alternativet till ferietjänst är att ha så kallad semestertjänst.

Ditt kollektivavtal

Ta reda på vilket avtal du har

Är du osäker på vilket kollektivavtal som gäller på din arbetsplats? Logga in på Mina sidor så finns svaret där. 

Reglerad arbetstid

Den reglerade arbetstiden ska rymma allt arbete som styrs (regleras) av arbetsgivaren, även kompetensutveckling. Det kan till exempel vara undervisning, rättning av nationella prov och föräldramöten.

Reglerad arbetstid måste inte förläggas på arbetsplatsen men det avgör chefen.

Schemat ska visa arbetstid och rast

Det ska av ditt personliga schema klart framgå när den reglerade arbetstiden börjar och slutar samt när det är rast. Läraren ska kunna ha inflytande över schemaläggningen. Planeringen av arbetet utgår från verksamhetens behov, men arbetsinnehållet ska anpassas till lärares olika förutsättningar.

Den reglerade tiden ska fördelas så jämnt som möjligt över året, men schemat kan variera mellan olika veckor. I vissa perioder behövs fler reglerade timmar, vilket gör att det i andra perioder behöver läggas ut färre. Det finns inget fast mått per vecka, men timmarna ska räcka till arbetsuppgifterna.

Förtroendearbetstid

Förtroendearbetstiden är den arbetstid som inte är reglerad. Det är alltså tid som du själv förfogar över. Förtroendearbetstiden är avsedd för enskilt för- och efterarbete men kan också omfatta spontana elev- och föräldrakontakter samt viss egen utveckling.

Håll ramar - följ regler

Det är upp till läraren att fördela timmarna för förtroendearbetstiden över året, utifrån när och till vad de behövs bäst. I det förtroendet ligger att själv se till att inte arbeta mer än de timmar som är avsatta och att följa regler om rast, paus och vila.

Semesterledighet, rast och paus är grundstenar i ett hållbart arbetsliv. Likaså dygnsvila (11 timmars sammanhängande ledighet per dygn) och veckovila (36 timmars sammanhängande ledighet per vecka).

Lär dig mer

Grundskola - gruppbild

Webbinarium: Arbetstid för lärare

Få koll på din arbetstid och förbättra din arbetsmiljö. Vi går igenom vad som står i lagar och avtal. Även öppet för dig som inte är medlem än. Välkommen!

Vad stämmer?

Förskola - övrigt

Slå hål på myten om sommarlovet

Lärare arbetar mer när eleverna är i skolan och kompenseras därför med en längre ledighet på sommaren. Att lärare har sommarlov är en myt.

Checklista stress

Högskola - porträtt

Du tar väl hand om dig?

Ibland hopar sig allt på en gång. Du kanske måste hoppa in för en kollega som är sjuk och högarna med prov att rätta växer. Stanna upp och checka av hur du mår!

Schemakollen

Grundskola - övrigt

Följer ditt schema avtalet?

Använd schemakollen och få syn på om alla arbetsuppgifter ryms inom arbetstiden. Prata med din chef om något inte är som det ska.

Frågor & svar