Sveriges Lärare på SETT 2024

Ägde rum den 16-18 april på Kistamässan i Stockholm. Sveriges Lärare hade en monter på plats, och talare på SETT stage. UR har en programserie med inspelade föreläsningar och samtal från mässan – missa inte den!

SETT 2024 – UR play.

Se Sveriges Lärares ordförande i seminarier och panelsamtal

Sveriges Lärares ordförande Åsa Fahlén deltog i seminarier och paneldiskussioner som du kan se på UR.

Se Lärares roll i en digitaliserad värld (UR).

Se Läromedlets roll i läskrisen (UR).

Åsa Fahlén medverkade även i Kartlägga framtiden: Hantera gemensamma utmaningar, som inte spelades in.

Var är SETT?

SETT, Scandinavian Education Technology Transformation, är en lärfestival med fokus på det senaste inom pedagogik och utveckling – från förskola till gymnasieskola.

SETT-dagarnas webbplats.

SETT 2024 handlade om lärande i en allt mer digitaliserad värld. Här utforskas skolans och förskolans roll i att förbereda våra unga för en komplex värld med globala utmaningar.

Vårt program för SETT stage 2024

Bredvid vår monter (D36) låg SETT stage med gratis seminarier. Seminarierna spelades inte in.

Program den 16 april

Torkel Klingberg. Fotograf: Kajsa Göransson.

Klockan 12.00-12.30, Framtidsspaning: Den digitala utvecklingens effekter på lärande

Utvecklingen av AI går i en rasande fart vilket medför att vårt förhållningssätt till lärande kommer att förändras radikalt. Vi står inför nya utmaningar men samtidigt finns en enorm potential i den nya teknikens möjligheter att effektivisera lärande.   

Torkel Klingberg, professor ikognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet berättar om framtidens digitala lärande. I samtal med Mia Bohlin, Sveriges Lärare. 

 

Veronica Persson. Fotograf: Joakim Kosk.

Klockan 14.15-14.45, Ny rapport om lärarnas syn på digitalisering och AI

Sveriges Lärares har gjort en ny medlemsundersökning som visar hur lärare ser på läraryrket i dagens digitaliserade värld, och vad de tänker om en framtid där AI får allt större betydelse.

Veronica Persson, utredare på Sveriges Lärare, lyfter spännande innehåll i rapporten och resonerar kring frågorna som ligger till grund för den.

 

Program den 17 april

Stockholm 201019. Maria Wiman, lärare. Foto: Anna Simonsson
Maria Wiman. Fotograf: Anna Simonsson.

Klockan 14.15-14.45, Hur får vi skolan att kännas meningsfull här och nu?

Många unga kämpar med utmaningar som psykisk ohälsa, klimatångest, stress och oro för krig. Då är det viktigare än någonsin att skolan känns begriplig, hanterbar och meningsfull.

Läraren och författaren Maria Wiman berättar om hur vi kan åstadkomma det med små medel. I samtal med Anna Maria Thunman, Lärarförlaget. 

 

Christer Sturmark. Fotograf: Peter Knutson.

Klockan 16.30-17.00, Konsten att tänka klart när sanningen naggas i kanten

Det blir allt svårare att veta vad som egentligen är sant i ett samhälle där populism, extremism och fundamentalism sprider sig. 

Christer Sturmark, samhällsdebattör och författare till boken Konsten att tänka klart: Upplysning i det 21 århundradetger en inblick i hur du kan bemästra konsten att tänka klart och få en djupare förståelse för vetenskap, sanning, naturalism och moral. I samtal medMia Bohlin, Sveriges Lärare.

 

Program den 18 april

Marie Eriksson. Fotograf: Anders Eriksson.

Klockan 14.15-14.45, Digital kompetens i förskolan 

Debatten om digitalisering i förskolan har gått varm den senaste tiden. Hur kan vi rusta barnen för en digital framtid genom att arbeta med digitala verktyg på vetenskaplig grund och med förankring i styrdokument? 

Marie Eriksson, verksamhetsledare i förskola och författare, kommer med fakta, inspiration och konkreta exempel. I samtal med Anna Maria Thunman, Lärarförlaget. 

 

Yara Tag-Eldeen. Fotograf: Peter Phillips.
Charlotta Granath. Fotograf: Collage.

Klockan 15.00–15.30, Påverkan från främmande makt och demokratiuppdraget i skolan

Varje dag försöker främmande makter påverka Sverige och svenska intressen genom att bland annat sprida desinformation och propaganda.

Yara Tag-Eldeen, utredare på Myndigheten för psykologiskt försvar berättar hur påverkanskampanjerna kan se ut och vilka illasinnade avsikter som finns.

Charlotta Turegård Granath, förstelärare i demokrati, ger exempel på hur du och dina kollegor kan låta demokratiarbetet genomsyra hela skolans verksamhet, och på så sätt motverka effekterna av påverkanskampanjerna.

Moderator: Mia Bohlin, Sveriges Lärare. 

Sveriges Lärare ny kompetenspartner till SETT

Samarbetet syftar till att främja erfarenhetsutbyte, lärande och kunskapsutveckling för lärare inom alla skolformer för att på bästa sätt stötta och forma framtidens utbildningsbehov och kompetensutveckling.

– Alla drabbas: lärare, barn och elever när man sparar på skola och förskola. Men i förlängningen slår detta mot hela Sveriges framtid. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för en hållbar, utvecklande och stolt lärarprofession. Tillsammans bildar vi Sverige, säger Sveriges Lärares förbundsordförande Åsa Fahlén.

SETT har ägt rum

Som medlem kunde du få 10 procent rabatt på SETTival-passet.

Frågor & svar