Vi preppar dig inför din VFU!

Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU:n, är en viktig och spännande del på din väg mot yrkeslivet. Så går det till och så förbereder du dig på bästa sätt.

Förskola - porträtt

Den del som du läser på högskolan och den del som du läser ute i verksamheten ska skapa en helhet. Under din VFU, verksamhetsförlagd utbildning, får du relatera teori till praktik, prova på yrket och lära dig nya saker.

Gör som 30 000 andra

Bli medlem gratis som student

Studerar du till lärare eller studie- och yrkesvägledare? Välkommen att bli medlem –  alldeles gratis!

Du kommer att ha flera perioder med VFU. Den första kan vara så kort som en vecka, och den längsta upp till tio veckor. Totalt omfattar VFU 30 högskolepoäng, motsvarande en termin.

För att få ut det mesta av din VFU är det därför bra om du funderar på hur du kan använda och testa det du lärt dig på VFU:n.

Så får du VFU-plats

Vanligtvis ordnar lärosätet din VFU. Både du och arbetsplatsen bör få veta i god tid att du ska vara där. Om du studerar på distans kan du själv behöva hitta en plats för VFU – kolla med ditt lärosäte vad som gäller.

Din VFU ska vara i rätt ämne, skolform och årskurser för din utbildning, även om det inte kan garanteras varje period du har VFU. Oftast är du på samma arbetsplats alla perioderna.

Men om du läser flera ämnen kan du behöva variera.  Platsen för din VFU ska ligga på ett rimligt avstånd från ditt hem. Ibland finns det resebidrag – hör med ditt lärosäte.

Du som redan jobbar som lärare får oftast inte göra VFU på din arbetsplats, och det beror på att du ska få chans att vara student. Dessutom är det väldigt ovanligt att arbetslivserfarenhet kan tillgodoräknas som VFU. 

Detta ska du göra på din VFU

Under din VFU kommer du att ingå i ett arbetslag där du är med och planerar, genomför och följer upp undervisning. Det är viktigt att du får leda undervisning och inte bara auskultera (lyssna och iaktta). 

Det är inte tillåtet att använda dig som obetald vikarie, och om du vikarierar får tiden inte räknas in i din VFU. Kontakta gärna Sveriges Lärare om du är medlem hos oss och blir tillfrågad att vikariera. 

Handledaren

Du ska ha en handledare på plats, som helst ska ha gått en handledarutbildning. Handledaren lägger upp en plan för din VFU tillsammans med ditt lärosäte. Du ska också göra upp en plan tillsammans med handledaren för vilka kurser och elevgrupper du ska undervisa och när ni ska ha handledningstid.

Examination

Efter varje VFU examinerar lärosätet dig utifrån ett underlag från handledaren.
Enligt högskoleförordningen har du rätt att göra om din VFU två gånger om du inte blir godkänd, och då får du ofta särskild vägledning. 

Vid problem under VFU:n

I första hand bör du ta upp frågorna med din handledare.

Om du skulle ha problem med handledaren kan du vända dig till kursansvarig på ditt lärosäte – som är ytterst ansvarig för din VFU. Om dina problem ändå inte blir lösta kan du kontakta studentkåren på ditt lärosäte.

Som medlem kan du alltid vända dig till Sveriges Lärare för råd.

Detta gäller...

Om du är distansstudent

Ofta får du ansvara för att hitta en VFU-placering själv, och sätta dem i kontakt med ditt lärosäte. Du ska ha en handledare och det är lärosätet som sköter examinationen. Men ibland ordnar lärosätet VFU-placering även för distansstudenter, så kolla upp vad som gäller för dig.

Enligt ett nytt regelverk ska även du som är distansstudent ha rätt att genomföra VFU nära din bostadsort, men det är inte säkert att alla lärosäten har rutiner för detta på plats ännu. 

Om du läser upp behörighet och jobbar samtidigt

Då får du oftast inte göra VFU på din arbetsplats. Det kan kännas opraktiskt men handlar om att du ska få vara student och inte användas i din tjänst.

Vad gäller?

Högskola - övrigt

Svar på frågor om VFU

Vad ska jag göra om jag inte får en VFU-placering? Eller om den är i fel ämnen eller i fel årskurser? Vi svarar på vanliga frågor vi får om VFU och reder ut vad som gäller.

VFU

Högskola - övrigt

Detta gäller för dig som studerar till studie- och yrkesvägledare

Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU:n, är en viktig och spännande del på din väg mot yrkeslivet. Här går vi igenom hur VFU fungerar för dig som pluggar till studie- och yrkesvägledare.

Bli medlem på två minuter

Frågor & svar