Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Vi preppar dig inför din VFU!

Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU:n, är en viktig och spännande del på din väg mot yrkeslivet. Så går det till och så förbereder du dig på bästa sätt.

Förskola - porträtt

Den del som du läser på högskolan och den del som du läser ute i verksamheten ska skapa en helhet. För att få ut det mesta av din VFU är det därför bra om du funderar på hur du kan använda och testa det du lärt dig på VFU:n.

Så här går det till

  • Du kommer att ha flera VFU-perioder under din utbildning. Den första kan vara kortare, ner till en vecka, och som mest kommer du ha upp till 10 veckor.
  • Du ska ha en bra placering, i rätt ämne, rätt skolform och rätt årskurser. Ofta har du på samma ställe alla dina perioder, men det kan vara bra att ha flera VFU-placeringar – om du läser flera ämnen till exempel. Många som läser till gymnasielärare har delar av sin VFU på 7-9, men det är viktigt att någon längre VFU-placering är på gymnasiet i sådana fall. 
  • Både du och din VFU-skola/förskola bör få veta att du ska vara där i god tid innan.
  • Placeringen ska vara på ett rimligt avstånd hemifrån. Ibland finns det resebidrag – hör med ditt lärosäte.
  • Din handledare ska helst ha gått en handledarutbildning. Hen har kontakt med lärosätet och lägger upp din VFU tillsammans med lärosätet.
  • Under din VFU kommer du att vara en del av ett arbetslag och vara med och planera, genomföra pedagogiska aktiviteter och följa upp.
  • Det är inte tillåtet att använda dig som VFU-student som vikarie, om det inte görs som en uppföljningsbar aktivitet inom ramen för VFU.
  • Det är också viktigt att du på din VFU-period själv får leda undervisning och inte enbart auskultera (lyssna och iaktta)
  • Det är sedan lärosätet som examinerar dig efter varje VFU, och handledaren lämnar ett underlag på hur det gått.
  • Du ska få rätt stöd under perioden för att klara VFU:n och du har rätt att göra om din VFU om du inte skulle bli godkänd.

Om du är distansstudent

Ofta får du ansvara för att hitta en VFU-placering själv, och sätta dem i kontakt med ditt lärosäte. Du ska ha en handledare och det är lärosätet som sköter examinationen. Men ibland ordnar lärosätet VFU-placering även för distansstudenter, så kolla upp vad som gäller för dig.

Enligt ett nytt regelverk ska även du som är distansstudent ha rätt att genomföra VFU nära din bostadsort, men det är inte säkert att alla lärosäten har rutiner för detta på plats ännu. 

Om du läser upp behörighet och jobbar samtidigt

Då får du oftast inte göra VFU på din arbetsplats. Det kan kännas opraktiskt men handlar om att du ska få vara student och inte användas i din tjänst.

VAD GÄLLER?

Högskola - övrigt

Svar på frågor om VFU

Vad ska jag göra om jag inte får en VFU-placering? Eller om den är i fel ämnen eller i fel årskurser? Vi svarar på vanliga frågor vi får om VFU och reder ut vad som gäller.

Att vara lärarvikarie

Förskola - övrigt

Ska du jobba extra under studietiden?

Många jobbar extra som lärarvikarie under studietiden. Om du gör det har du rätt till anställningsavtal och bra villkor. Här får du fler tips på vad som är bra att tänka på när du jobbar och studerar samtidigt.

"VFU:n ska vara den bästa tänkbara för varje lärarstudent. En VFU av hög kvalitet är en hjärtefråga för oss."

Titus Fridell

Ordförande Sveriges Lärarstudenter, Karlstad universitet

Bli medlem på två minuter

Frågor & svar