Checklista för lärare - så får du ut den mesta av ditt lönesamtal

Ditt lönesamtal är ett viktigt tillfälle att påverka din lön som lärare – så här kan du förbereda dig för att få en lön att vara nöjd med, före, under och efter ditt lönesamtal.

Högskola - övrigt

Här är våra sju tips på vad du kan förbereda innan, under och efter ditt lönesamtal. 

Före ditt lönesamtal

1. Beskriv dina uppdrag, ansvar och arbetsinsatser

Ta utgångspunkt i ditt uppdrag, verksamhetens mål och lönekriterier för att på ett konkret sätt beskriva vad och hur du gjort för att bidra till verksamheten.

Ta inte för givet att chefen vet allt. Det som är självklart för dig att du gör är inte alltid självklart för chefen. Beskriv det du gör i din vardag på ett konkret sätt för att stämma av att ni har samma syn och utgår från samma verklighet. 

Kolla dina anteckningar från tidigare löne- och medarbetarsamtal, hur lönekriterierna ser ut och om Sveriges Lärare och arbetsgivaren kommit överens om något speciellt inför årets lönesamtal. Utgå från de uppdrag, ansvar, förutsättningar och mål som du och din chef kommit överens om och de du faktiskt har och beskriv

 • hur du utfört dina arbetsuppgifter
 • något du är särskilt stolt över
 • om du har fått eller utfört arbetsuppgifter utöver de överenskomna
 • om du har tagit ett särskilt ansvar för någon del av verksamheten
 • hur du har bidragit till att utveckla verksamheten
 • det du har gjort bra och blivit bättre på
 • de mål du har uppnått

Påminn dig om vilka uppdrag och förutsättningar ni planerade vid årets början. Om de har förändrats behöver det beskrivas för att visa varför något inte hunnits med som planerat eller att du gjort något utöver det förväntade.

Prata med ombudet

Löneprocessen hanteras olika hos olika arbetsgivare. Arbetsplatsombudet kan ge besked om hur det ska gå till hos er.

2. Kolla lönestatistiken

I verktyget Min lön finns den bästa lönestatistiken för lärare. Du som medlem kan du se din löneutveckling och hur du ligger till lönemässigt jämfört med andra i samma yrkesgrupp.

Prata också med ditt ombud eller förening om hur du får koll på aktuella marknadslöner och bilder av lönestrukturen på just din arbetsplats.

Din lön kan inte ensam spegla det du gör. Det görs i ett sammanhang, din lön jämförd med andras på skolan, i regionen och jämfört med andra yrken. Skaffa dig koll på statistik om ditt löneläge och om marknadslöner.

Medlemsförmån

Få koll på löneläget

Medlem? Du har full tillgång till vår uppskattade lönestatistik i Min lön. Inte medlem? Prova på Min lön gratis i 10 dagar.

3. Formulera frågor, mål och förslag

Skriv ner sådant som du vill samtala med din chef om kring lönen, exempelvis vilken lönenivå du siktar på inom några år och samtala om vad som konkret krävs från dig för att nå dit.

 • Tänk igenom vad du vill uppnå i samtalet, frågor, argument, möjliga motargument etc.
 • Sätt en siffra på den lön du vill uppnå. Det är en bra utgångspunkt för samtal om ditt uppdrag, din nya lön och din löneutveckling på sikt.
 • Om du har en låg lön som inte speglar dina arbetsinsatser och tidigare lönesamtal är det ett fel i lönestrukturen som bör rättas till utanför den årliga lönerevisionen. Har ni samma bild? Vad ska göras och när?
 • Har du förslag om kompetensutveckling, förändring av arbetsuppgifter, karriärmöjligheter med mera - förbered dem.

Gör ett genrep, gärna med någon du litar på. Som medlem kan du också få personlig lönecoachning.

4. Testa dina argument

 • Tänk igenom hur du ska agera under samtalet
 • Gör ett genrep, framför spegeln, kameran eller någon du litar på
 • Testa dina beskrivningar, argument och frågor.
 • Använd din möjlighet att ta en personlig lönecoachning via Sveriges Lärare.

Under ditt lönesamtal

5. Lyssna, prata, sammanfatta och anteckna

Din chef ska kunna motivera din lön och tala om hur du rent konkret ska kunna höja din lön till den nivå du siktar på. I samtalet om din lön och dina förutsättningar är det lika viktigt att lyssna som att prata. Kolla att ni pratat om det du ville ta upp i mötet.

Anteckna noga vad ni sa under samtalet – till exempel vad du ska åstadkomma för att få en lika god/bättre löneutveckling nästa gång, så du har det att gå tillbaka till i nästa samtal.

Lönesamtalet ska vara en dialog där både du och din chef kommer till tals och lyssnar. Chefen ska vara förberedd och kunna beskriva sin syn på dina insatser, hur det förklarar din lön och hur hen ser på din framtida löneutveckling.

Se tillbaka

 • Återkoppla till föregående löne- och medarbetarsamtal. Vilka mål och överenskommelser ska ni följa upp i samtalet? 
 • Chefen ska beskriva sin syn på ditt uppdrag, dina arbetsinsatser och hur de förklarar din lön. 

Ge din bild och stå för din uppfattning

 • Ge din egen bild, bekräfta eller komplettera din chefs bild av ditt uppdrag, arbetsinsats och vilken lön du ska ha. Förklara din uppfattning och stå för den.
 • Använd dina förberedda anteckningar som stöd. Var inte rädd för att ta tid på dig och gå in på saker som du tror är självklara. Utgå inte från att chefen vet.

Titta framåt

 • Hur ser du och chefen på din framtida löneutveckling? Du ska kunna få begripliga svar på vad din chef förväntar sig för att du ska få den lön du siktar på, särskilt om det finns lärare som redan idag har den lönen.
 • Diskutera vilka förutsättningar som krävs och hur detta blir en del av ditt uppdrag. Kom ihåg, hela uppdraget ska hinnas med under arbetstid!
 • Gör upp om hur ni följer upp arbetet under året så att ni är överens om hur det går.

Sammanfatta och anteckna

 • Kolla att ni pratat om det du ville ta upp i mötet. Var så konkret som möjligt!
 • Sammanfatta samtalet för att göra det tydligt vad ni är och inte är överens om.
 • Skriv ner överenskommelser om kompetensutveckling etcetera så att ni kan senare kan följa upp.
 • Gör gärna egna minnesanteckningar efter samtalet. De kan vara värdefulla inför nästa års samtal och vid gemensam utvärdering på arbetsplatsen.

Argument att undvika

Undvik att föra fram argument om din privatekonomi eller att ifrågasätta kollegors arbete och lönenivå som; ”3000 kr annars slutar jag”, ”Jag är ju bättre än Olle och han tjänar XXX kr”, ”Jag har jobbat här så länge”, ”Jag har så dyrt hus”.

6. Följ upp

Uppdrag, mål och förutsättningar behöver ni tillsammans följa upp och utvärdera under året. Funkar allt som förväntat? Behöver något ändras?

Är du inte nöjd med lönesamtalet behöver det fortsätta snarast. Begär då ett fortsatt lönesamtal eller ett annat samtal för att komma vidare på ett bra sätt.

Får du inte de förutsättningar ni var överens om kan också uppdrag och mål behöva revideras. Vad som är möjligt att uppnå beror förstås delvis på förutsättningarna.

Prata med ombudet

Chefens förslag till lönesättning hanteras olika hos olika arbetsgivare. Arbetsplatsombudet kan ge besked om vad som händer härnäst. Berätta också gärna om hur du upplevde ditt lönesamtal. Det ger underlag för den avstämning eller motsvarande som ska ske när alla lönesamtal är klara.

Missnöjd med nya lönen eller med samtalet?

 • Boka nytt lönesamtal. Tycker du att din lön bestäms på osakliga grunder bör du boka ett nytt lönesamtal där du tar med dig ett fackligt ombud. Var observant på om din lön påverkas av ditt kön, etnicitet, funktionshinder, ålder eller om du är eller har varit föräldraledig. Diskriminerande lönesättning kan drivas vidare. Hör av dig till Sveriges Lärare. 
 • Begär en ny handlingsplan med åtgärder och återkommande uppföljningar som syftar till en bättre löneutveckling och talar om vad som krävs konkret för att du ska komma högre upp i lönestrukturen. Sveriges Lärares ombud kan hjälpa dig.

Efter ditt lönesamtal

7. Tänk långsiktigt

Även om du är förberedd med goda argument möter du kanske en chef som inte kan möta upp med tillräckligt stora förändringar av din lön vid det första tillfället.

Det ni pratar om har betydelse för nästa lönesamtal och din framtida löneutveckling. Om du är tydlig och konkret med vad du förväntar dig behöver din chef vara mer tydlig och konkret nästa gång.

Så här kan du fortsätta att, på lång sikt, påverka din lön. Oavsett om du är nöjd eller missnöjd efter lönesamtalet – tänk framåt!

 • Definiera vad du kan förbättra och utveckla.
 • Utgå från de mål du och din chef satt upp i löne- och medarbetarsamtal.
 • Kolla upp möjligheter till kompetensutveckling.
 • Prata med chefen om verksamhetens, din egen och din löns utveckling, även mellan lönesamtalen
 • Sätter ni upp nya mål, begär då samtidigt besked om de förutsättningar du får för att nå målen och vilken lön du får om du lyckas. 
 • Gör upp om hur ni följer upp arbetet under året så att ni är överens om hur det går.

Ligger den lön du strävar efter inom lönestrukturen på din arbetsplats? Sveriges Lärares kollektivavtal poängterar att det är viktigt med en ökad lönespridning och det ska inte finnas något ”tak” för hur mycket en lärare kan tjäna.

Byta arbetsgivare kan ge utveckling

Om du bedömer att du har nått så långt du kan på din nuvarande arbetsplats, överväg om du ska söka dig någon annanstans. Att söka och få erbjudande om nytt jobb kan ge möjlighet till utveckling, högre lön och råg i ryggen. Särskilt om du hör till de lärarkategorier som det råder brist på, finns det goda chanser att få högre lön vid nyanställning.

Om din chef får veta att du blivit erbjuden en anställning med högre lön och bättre utvecklingsmöjligheter kan det få hen att tänka efter en gång till och det kan förbättra dina möjligheter att höja lönen i din nuvarande anställning.

Jessica Asserhorn, lönecoach och facklig rådgivare, ger sina tips på hur du kan förbereda lönesamtalet och hur du kan höja din lön.

Medlemsförmån

Förskola - övrigt

Personlig lönecoachning

Vill du ha stöd inför ditt lönesamtal? Ska du byta jobb och funderar på vad du bör tänka på? Som medlem kan du ta en personlig lönecoachning. 

Din kontakt

Grundskola - porträtt

Sveriges Lärare nära dig

Sveriges Lärare finns över hela landet och vilken förening du tillhör beror på var du jobbar. Om du loggar in med BankID på Mina Sidor kan du se din lokalförening/riksförening och vem som är ombud.

Så funkar det

Högskola - övrigt

Individuell lön, vad betyder det?

I de kollektivavtal vi tecknar gäller individuell lönesättning. Din lön ska främst baseras på kraven i din befattning, dina kvalifikationer och ditt sätt att utföra arbetet.

Vad gäller?

Gymnasieskola - övrigt

Många svar finns i ditt avtal

I ditt kollektivavtal finns svaren på vad som gäller för dig. Till exempel kring lön, föräldraledighet och arbetstid. Har du inget kollektivavtal? Kontakta oss!

Frågor & svar