För dig inom privat sektor

I Sveriges Lärare finns det en riksorganisation och ett antal riksföreningar för dig som arbetar i privat sektor.

Riksföreningar

Arbetar du hos någon av följande arbetsgivare/koncerner tillhör du den riksföreningen. Riksföreningar finns för närvarande hos: 

 • Academedia
 • Amerikanska gymnasiet
 • Bergslagstekniska
 • Cedergrenska
 • Fridaskolorna
 • Futuraskolan
 • Internationella Engelska skolan, IES
 • Jensen Education
 • Kunskapsskolan
 • Lärande i Sverige AB
 • Magelungen
 • Medborgarskolan Stockholm
 • Prolympia
 • Stadsmissionens skolstiftelse Grillska
 • Viktor Rydberg
 • Svenska kyrkan
 • Thoréngruppen
 • Utbildningspedagogik Sverige, UP
 • Watma Education

Folkhögskola

Arbetar du på en folkhögskola tillhör du Riksföreningen Folkhögskola

Riksorganisation privat sektor

Tillhör du inte någon av riksföreningarna ovan tillhör du istället Riksorganisation privat sektor.

Vår lokala organisation

Medlemmar som har sin anställning inom privat sektor utgör tillsammans Riksorganisation för privat. Medlemmar som har sin anställning inom statligt avtalsområde eller inom motsvarande verksamhetsområde utgör tillsammans Riksorganisation stat och andra sektor. Riksorganisationerna har nationell omfattning och leds av en styrelse som väljs av medlemmarna.

Det finns redan ett antal riksföreningar i Sveriges Lärare. Men det finns möjligheter att starta fler. Är ni en grupp medlemmar som har samma arbetsgivare, eller en gruppering av arbetsgivare, kan ni ansöka om att bilda en ny riksförening. En fördel med en riksförening kan vara att ni får arbeta fackligt med kollegor som har liknande situation och att ni får möjlighet att jobba fackligt närmare verksamheten.

Arbetsplatsombud

Arbetsplatsombudet har mandat att företräda förbundet i förhandlingar gentemot arbetsgivare på den egna arbetsplatsen och representera medlemmarna vid lokal samverkan på arbetsplatsen. 

Arbetsplatsombud kan också på medlems initiativ bistå medlem i samtal med arbetsgivaren. 

Skyddsombud

Skyddsombud, har mandat att i arbetsmiljö- och skyddsfrågor företräda medlemmarna gentemot arbetsgivare på den egna arbetsplatsen och att representera medlemmar vid lokala arbetsmiljöfrågor eller samverkan på arbetsplatsen.

Finns det flera skyddsombud på arbetsplatsen ska ett av dem utses till huvudskyddsombud. 

Arbetsplatsråd

Finns det mer än en förtroendevald på arbetsplatsen utgör dessa tillsammans ett arbetsplatsråd. Arbetsplatsrådets syfte är att diskutera frågor samt samordna uppdrag och verksamhet på arbetsplatsen. Arbetsplatsrådet ska inom sig komma överens om vem som ansvarar för vilka områden på arbetsplatsen och hur samarbete sker.

Förhandlingsombud

Förhandlingsombud, väljs av ordinarie årsmöte eller utses av riksorganisationens/riksföreningens styrelse bland dem som redan innehar ett förtroendeuppdrag inom föreningen, på initiativ av riksorganisationens/riksföreningens styrelse eller på förslag från skolformsföreningar eller annan förening. Förhandlingsombud kan även väljas vid extra årsmöte.

Ni som har flera ombud på arbetsplatsen bildar tillsammans ett arbetsplatsråd. Arbetsplatsrådets syfte är att diskutera frågor samt samordna uppdrag och verksamhet på arbetsplatsen, precis som klubbstyrelsen gjorde tidigare. Arbetsplatsrådet ska inom sig komma överens om vem som ansvarar för vilka områden på arbetsplatsen och hur samarbete sker.

Ni behöver inte hålla årsmöte men ska arrangera minst ett medlemsmöte under året. På mötet väljs arbetsplatsombud, skyddsombud och eventuella andra uppdrag, som tillsammans bildar arbetsplatsrådet.

En riksorganisationen eller en riksförening kan inrätta skolformsföreningar. Till exempel:

 • Sveriges Lärare i förskolan
 • Sveriges Lärare i grundskolan
 • Sveriges Lärare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen
 • eller andra föreningar som medlemmarna efterfrågar

Riksorganisationens/riksföreningens styrelse kan också inrätta nätverk inom riksorganisationen/riksföreningen för specifika frågor och medlemsgrupper. Nätverkens syfte är att samla engagemang och utbyta erfarenheter.

Även förhandlingsmandat kan delegeras till en sådan förening.

Det fackliga arbetet tar alltid avstamp på arbetsplatsen. Som arbetsplats- eller skyddsombud kan du vara med att påverka. Läs mer om hur du blir ombud i Sveriges Lärare.

Var med och påverka

Grundskola - porträtt

Nyfiken på att bli ombud?

Som ombud kan du vara med och förbättra förutsättningarna på jobbet för dig och dina kollegor. Du är länken mellan arbetsgivaren, medlemmarna och Sverige Lärare.

Almega Utbildningsföretag

Gymnasieskola - porträtt

Engagera dig – var med och påverka!

Arbetar du på Hermods, NTI-skolan, Eductus, Lernia eller andra företag som har kollektivavtal med Almega Utbildningsföretag? Då är förutsättningarna för lokalt fackligt arbetet lite annorlunda.

Frågor & svar