För dig inom privat sektor

I Sveriges Lärare finns det en riksorganisation och ett antal riksföreningar för dig som arbetar i privat sektor.

Riksföreningar

Arbetar du hos någon av följande arbetsgivare/koncerner tillhör du den riksföreningen. Riksföreningar finns för närvarande hos: 

 • Academedia
 • Amerikanska gymnasiet
 • Bergslagstekniska
 • Cedergrenska
 • Fridaskolorna
 • Futuraskolan
 • Internationella Engelska skolan, IES
 • Jensen Education
 • Kunskapsskolan
 • Lärande i Sverige AB
 • Magelungen
 • Medborgarskolan Stockholm
 • Prolympia
 • Stadsmissionens skolstiftelse Grillska
 • Viktor Rydberg
 • Svenska kyrkan
 • Thoréngruppen
 • Utbildningspedagogik Sverige, UP
 • Watma Education

Folkhögskola

Arbetar du på en folkhögskola tillhör du Riksföreningen Folkhögskola

Riksorganisation privat sektor

Tillhör du inte någon av riksföreningarna ovan tillhör du istället Riksorganisation privat sektor.

Vår lokala organisation - riksförening och riksorganisation

Medlemmar som har sin anställning inom privat sektor utgör tillsammans Riksorganisation för privat. Medlemmar som har sin anställning inom statligt avtalsområde eller inom motsvarande verksamhetsområde utgör tillsammans Riksorganisation stat och andra sektor. Riksorganisationerna har nationell omfattning och leds av en styrelse som väljs av medlemmarna.

Det finns redan ett antal riksföreningar i Sveriges Lärare. Men det finns möjligheter att starta fler. Är ni en grupp medlemmar som har samma arbetsgivare, eller en gruppering av arbetsgivare, kan ni ansöka om att bilda en ny riksförening. En fördel med en riksförening kan vara att ni får arbeta fackligt med kollegor som har liknande situation och att ni får möjlighet att jobba fackligt närmare verksamheten.

En riksorganisationen eller en riksförening kan inrätta skolformsföreningar. Till exempel:

 • Sveriges Lärare i förskolan
 • Sveriges Lärare i grundskolan
 • Sveriges Lärare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen
 • eller andra föreningar som medlemmarna efterfrågar

Riksorganisationens/riksföreningens styrelse kan också inrätta nätverk inom riksorganisationen/riksföreningen för specifika frågor och medlemsgrupper. Nätverkens syfte är att samla engagemang och utbyta erfarenheter.

Även förhandlingsmandat kan delegeras till en sådan förening.

Det fackliga engagemanget sker på arbetsplatsen, med ombuden som en samlande kraft. Det är här vi diskuterar ihop oss, ställer krav och samverkar med arbetsgivaren. Läs mer om ombudens uppdrag: Engagemang på arbetsplatsen

Var med och påverka

Grundskola - porträtt

Nyfiken på att bli ombud?

Som ombud kan du vara med och förbättra förutsättningarna på jobbet för dig och dina kollegor. Du är länken mellan arbetsgivaren, medlemmarna och Sverige Lärare.

Almega Utbildningsföretag

Gymnasieskola - porträtt

Engagera dig – var med och påverka!

Arbetar du på Hermods, NTI-skolan, Eductus, Lernia eller andra företag som har kollektivavtal med Almega Utbildningsföretag? Då är förutsättningarna för lokalt fackligt arbetet lite annorlunda.

Frågor & svar