Omställnings- och kompetensavtal inom Almega

Du som arbetar hos en arbetsgivare kopplad till Almega kan omfattas av kompetens- och omställningsförmåner.

Omställningsstöd vid uppsägning

Stödet kan vara en hjälp för dig att gå vidare i arbetslivet om du blivit uppsagd från ditt jobb på grund av arbetsbrist eller sjukdom. Det kan även gälla för dig som har en visstidsanställning som inte förlängs.

Omställningsstödet innebär exempelvis

  • rådgivning för att kartlägga dina kompetenser och möjligheter
  • avgångsersättning (AGE) som kompletterar a-kasseersättningen
  • kompetensstöden nedan

Kompetensstöd under anställning

Statligt studiestöd

Du som är mitt i yrkeslivet och vill studera för att stärka din ställning på arbetsmarknaden kan ansöka hos CSN om att få ett statligt omställningsstudiestöd.  

Inkomsttaket: Det statliga stödet ger som mest ca 22 800 kr/månad (2024). 

Kollektivavtalet kompletterar det statliga studiestödet och kan ge ersättning för den del av lönen som överstiger inkomsttaket. Det kallas för kompletterande studiestöd.

Det finns även ett kortvarigt studiestöd för utbildningar som är kortare än en vecka, och en studieersättning för dig som är mellan jobb och över 40 år.

Den rådgivning som nämns under omställningsstöd, kan ges även om du inte är uppsagd.

Trygghetsrådet TRR 

Hos Trygghetsrådet TRR kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få och vilka krav som ställs. TRR är en stiftelse som ägs av fack och arbetsgivare. 

Frågor & svar