God arbetsmiljö för hbtqi-personer bra för alla

En social arbetsmiljö där hbtqi-personer känner sig inkluderade är bra för hela verksamheten. Där både trivs och presterar medarbetarna bättre och fler väljer att stanna.

I en inkluderande arbetsmiljö finns en insikt i att icke-binära och hbtqi-personer bidrar med sina erfarenheter till personalgruppens samlade kompetens, säger Teresa Tot som är hållbarhetsansvarig och ombudsman på Sveriges Lärare.

Ett heteronormativt klimat på jobbet kan vara en arbetsmiljörisk som leder till minoritetsstress. Det visar en rapport från Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak). Men om man slutar förutsätta att alla är heterosexuella, att det bara finns två kön och slutar förvänta sig att män och kvinnor beter sig på ett visst sätt, så inkluderas fler i gemenskapen på jobbet. Myndigheten publicerar inom kort guiden ”God arbetsmiljö för hbtqi-personer”, baserad på forskning inom området. 

– En nyckel är att vara observant på hur man kommunicerar på arbetsplatsen och att använda ett inkluderande språk. Man kan till exempel fråga vilket pronomen personen föredrar, kanske är det hen. Eller använda ordet partner i stället för pojkvän eller fru. Det kan göra det lättare för någon att berätta om sina nära relationer eller sin könsidentitet, säger Teresa Tot som är hållbarhetsansvarig och ombudsman på Sveriges Lärare. 

Lättare att säga ifrån när man inte är utsatt

Arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar men för att lyckas med att skapa en inkluderande arbetsplats är det viktigt att alla är delaktiga i arbetet. Det behöver vara tydligt hur kollegorna förväntas bete sig mot varandra och man behöver tidigt sätta stopp för negativa beteenden så att de inte normaliseras eller eskalerar. 

– Om du till exempel hör en nedsättande kommentar mot hbtqi-personer så kan du göra stor skillnad om du säger att du inte uppskattar det, även om det inte berör dig personligen. Det är oftast lättare att säga ifrån när man själv inte är utsatt. Om ingen säger ifrån kan fler personer känna sig legitimerade att begå värre handlingar. Man behöver jobba med de här sakerna hela tiden för att alla ska kunna trivas på arbetsplatsen och för att förhindra att värre saker händer längre fram, säger Teresa Tot. 

Viktigt att förstå hur man förväntas bete sig

Man behöver också skapa en kultur inom personalgruppen där kollegor vågar säga till den som går över gränsen. 

– Det är viktigt att chefen föregår med gott exempel och gör markeringar även vid små händelser eller negativa uttalanden. I sådana fall behöver det inte vara en kraftfull tillsägelse utan det viktiga är att personen får en insikt i hur man förväntas bete sig, säger Teresa Tot. 

Trevligt klimat gör att fler vill stanna 

En social arbetsmiljö där alla känner sig inkluderade är bra för hela verksamheten. Där både trivs och presterar medarbetarna bättre och fler väljer att stanna. 

– Vi är varandras arbetsmiljö. Och vi påverkas dessutom av varandras arbetsmiljö. Om någon utsätts för nedsättande kommentarer eller mikroaggressioner så sprider sig ofta ett obehag i hela personalgruppen. Risken är då stor att flera personer till slut känner att de inte vill jobba på en sådan arbetsplats. Det är en förlust för verksamheten och det är dessutom oerhört kostsamt med personalomsättning, säger Teresa Tot. 

Få stöd av Sveriges Lärare om du är utsatt

Upplever du att den sociala arbetsmiljön inte är inkluderande för alla på din arbetsplats kan du kontakta din lokala representant för Sveriges Lärare eller kontakta förbundets kansli. Om du anser att du själv utsatts för medvetna kränkningar, se till att din arbetsgivare får kännedom om det. Arbetsgivaren behöver då utreda händelserna och eventuellt vidta åtgärder för att få stopp på trakasserierna. Arbetsgivaren har också ansvar för att systematiskt motverka diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen. 

Lärarpodden

Hbtqi-inkluderande arbetsmiljö - då trivs fler på jobbet

På arbetsplatser med ett hbtqi-inkluderande klimat trivs medarbetarna bättre och vill stanna längre. Lärarpodden har träffat André Juhlin och Teresa Tot som berättar hur man skapar ett socialt klimat där fler känner sig inkluderade.

Vad innehåller OSA?

Förskola - övrigt

Få koll på lagen

Lär dig mer om vad som står i föreskrifterna om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA), och hur det ska fungera på din arbetsplats. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Gymnasieskola - porträtt

Lagkrav: Alla ska jobba med arbetsmiljön

Lagen kräver att det finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete på alla arbetsplatser och som innefattar hela organisationen. Arbetsgivaren ska förebygga olycka och ohälsa!

Frågor & svar