NLS – vår lärarfackliga röst i Norden

Sveriges Lärare är medlem av Nordiska Lärarorganisationers Samråd (NLS) som är en plattform för lärarfackligt samarbete, lärande och erfarenhetsutbyte i Norden. NLS har 16 medlemsorganisationer i Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island Norge och Sverige.

Arbetet är organiserat i tre sektorgrupper: förskola/fritidshem, grundskola och gymnasium. Dessutom finns ledarforum för skolledare och studerandeforum för lärarstudenter. Både förtroendevalda och anställda finns med i dessa grupper, som möts årligen. Här byggs nätverk och samarbeten kring fackligt arbete, forskning och politikutveckling inom utbildningsområdet.

Arbetet leds av en styrelse med representation från alla medlemsorganisationer. Ordförandeskapet roterar årligen mellan Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island. 2022 var Sverige ordförande och lämnar sedan över ordförandeskapet till Danmark 2023. NLS generalsekreterare och sekretariat arbetar från Helsingfors, Finland.

NLS är inte en formell del av den internationella fackföreningsstrukturen men analyserar och samarbetar kring frågor på europeisk och global nivå. Genom medlemskap i NLS får medlemsorganisationerna tillgång till processer och initiativ från Nordiska Rådet och Nordiska Ministerrådet.

Vartannat år arrangerar NLS en sommarkurs för förtroendevalda och medlemmar i sina nordiska medlemsorganisationer. Sommarkursen annonseras i god tid och Sveriges Lärares medlemmar kan ansöka om att få delta.

På NLS webbplats kan du läsa mer om NLS och hålla dig uppdaterad i frågor om skola och lärarfackligt arbete i Norden.

Engagera dig

Ditt engagemang i internationella frågor är oerhört viktigt. I Sveriges Lärare kan vi hjälpa dig att utveckla det.

Vårt internationella arbete

Tillsammans kan vi göra skillnad. Sveriges Lärare samarbetar med lärarorganisationer i andra länder för att stärka lärarprofessionen och de fackliga rättigheterna. Vi arbetar lokalt, nationellt och globalt.

För medlemmar

Fackliga studiebesök utomlands

Vill du bredda och fördjupa ditt internationella perspektiv? Då ska du söka Sveriges Lärares stipendium för fackliga studiebesök utomlands. Stipendiet delas ut två gånger per år.

Så är läget i världen

Fackföreningsinternationalen ITUC ger ut årliga rapporter över situationen för arbetstagare och fackligt aktiva. I Sverige är det Union To Union, vår gemensamma biståndsorganisation, som sammanställer materialet på svenska.

Frågor & svar