Graviditetspenning

Sveriges Lärare anser att graviditetspenningen i Sverige är alldeles för låg. Du som är medlem och blev förbjuden att arbeta under graviditeten kan i vissa fall få hjälp att driva frågan.

Enligt ett EU-direktiv om mödraskydd ska staten se till att gravida som förbjuds att arbeta, ska få behålla lönen eller få annan skälig ersättning. Den låga graviditetspenningen leder till stora ekonomiska förluster för den som förbjuds att arbeta, vilket Sveriges Lärare hävdar innebär könsdiskriminering. 

Denna fråga är inte prövad rättsligt och det finns flera tillvägagångssätt som är möjliga. Det kommer troligtvis ta lång tid innan frågan är avgjord, kanske flera år, och för att inte riskera att våra medlemmars krav preskriberas erbjuder vi förhandlings- och rättshjälp.

För att få hjälp av Sveriges Lärare krävs

  • att din arbetsgivare förbjudit dig att arbeta under graviditeten på grund av risker i arbetsmiljön. 
  • att du är medlem nu och var det under arbetsförbudet (givetvis räknas tiden du var medlem i Lärarnas Riksförbund eller Lärarförbundet in).

 

Så här kan vi hjälpa dig

Du som är medlem kan få hjälp att tvisteförhandla med arbetsgivaren, ompröva Försäkringskassans beslut och vara med på talan mot staten. Logga in med BankID och läs mer om hur vi kan hjälpa dig. 

Frågor & svar