Avstängning från kommunalt arbete

Arbetsgivare inom kommun, region och Sobona kan vid vissa allvarliga fall stänga av en medarbetare, med eller utan lön. Reglerna styrs av kollektivavtalet. Privata arbetsgivare har inte samma möjligheter att stänga av medarbetare.

Avstängning ska endast göras i syfte att skydda, inte bestraffa. Arbetsgivaren får alltså inte använda avstängning som en disciplinär åtgärd för att påpeka att medarbetaren har gjort något fel.

Innan avstängning görs ska arbetsgivaren överlägga med Sveriges Lärares lokalförening, om medarbetaren är medlem.

Bibehållen lön i de flesta fall

Avstängning görs med bibehållen lön, om det inte finns särskilda skäl. Det kan vara att medarbetaren är på sannolika skäl misstänkt för brott som kan medföra fängelse eller bevisligen har begått ett allvarligt tjänstefel.

Tre anledningar till avstängning

I kollektivavtalet finns tre anledningar till avstängning:

1. Tillfällig avstängning vid nödsituation

Detta får bara ske under en kortare tid, sällan mer än en dag, och ska bero på en akut nödsituation för att undvika fara eller för att upprätthålla ordningen på arbetsplatsen.

Exempelvis om medarbetaren uppträder berusad eller våldsamt. Arbetsgivaren får då skicka hem medarbetaren för att skydda de som är kvar på arbetsplatsen.

2. Avstängning för att förhindra smittspridning

Ett sådant exempel kan vara när en medarbetare har haft vinterkräksjuka och "för tidigt" anser sig frisk och har för avsikt att återgå i tjänst. Det är också möjligt för arbetsgivaren att beordra arbete hemifrån.

I fall som rör just vinterkräksjuka behöver arbetsgivaren inte förhandla med Sveriges Lärare innan avstängningen. Det behövs dock i alla andra fall.

3. Andra skäl till avstängning

Om det finns andra "vägande skäl" kan arbetsgivaren stänga av medarbetaren, till exempel under tid som arbetsgivaren utreder en allvarlig incident.

Medlemsförmån

Högskola - porträtt

Vi företräder dig i konflikter

Om det blir en konflikt med arbetsgivaren du eller du och dina kollegor inte kan lösa på egen hand kan vi hjälpa till i förhandlingar med arbetsgivaren.

Din kontakt

Grundskola - porträtt

Sveriges Lärare nära dig

Sveriges Lärare finns över hela landet och vilken förening du tillhör beror på var du jobbar. Om du loggar in med BankID på Mina Sidor kan du se din lokalförening/riksförening och vem som är ombud.

Gravida

Graviditet och Covid-19

Gravida som får Covid-19 efter graviditetsvecka 20 har enligt Socialstyrelsen en förhöjd risk att föda för tidigt. Det krävs individuella anpassningar av arbetsmiljön för dig som är gravid.

Frågor & svar