Sveriges Lärare är medlem i NFSP

I Nordiska förbundet för specialpedagogik (NFSP) samarbetar de nordiska länderna kring specialpedagogiska frågor. Förbundet följer även utvecklingen inom det specialpedagogiska området i Norden och internationellt.

Sveriges Lärare är det svenska medlemsförbundet i NFSP. Tillsammans med de andra förbunden arbetar vi med följande:

  • Utbyta information och upplysningar mellan medlemsförbunden.
  • Diskutera och göra uttalanden i gemensamma frågor för specialpedagoger och speciallärare i de nordiska länderna.
  • Anordna Nordisk Specialpedagogisk Konferens vart tredje-fjärde år tillsammans med nationella och kommunala myndigheter.
  • Samarbeta med andra nordiska och internationella pedagogiska organisationer till exempel NLS, ETUCE och EI.
  • Sprida information om specialpedagogiska frågor i Norden.

Presidentskapet för NFSP växlar mellan de olika nordiska länderna. Perioden 2020-2022 låg sekretariatet och presidentskapet i Stockholm.

De andra förbunden som är medlemmar representerar Norge, Danmark, Finland, Island och Färöarna. Här kan du läsa mer om NFSP.

Frågor & svar