Arbetsmiljön är en viktig förutsättning

Som ny lärare är det mycket att tänka på. Men en sak är viktigare än allt annat – din arbetsmiljö. Här har vi samlat det viktigaste du behöver veta om arbetsmiljö!

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att du ska kunna göra ett bra jobb på sikt.

Arbetsmiljö kan innebära många olika saker. Det kan exempelvis handla om stress och arbetsbelastning, men också om ventilation och ljudnivåerna i klassrummet eller i förskolelokalerna.

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret men även du själv som medarbetare har ett ansvar att medverka i arbets-miljöarbetet. Det handlar om att följa rutiner, påtala fel och brister samt samarbeta i arbetsmiljöarbetet.

Du är inte ensam!

När man är ny på jobbet är det lätt att ha höga krav på sig själv. Vänd dig till dina kollegor och rektor för stöd och råd. Upplever du att din arbetsmiljö är ett problem och att chefen inte lyssnar är det en god idé att kontakta ditt skydds- eller arbetsplatsombud som kan vägleda dig vidare i vad som gäller och hur du ska agera.

Mer läsning

Här på Sveriges Lärares webbplats har vi samlat mängder av fakta kring vad som gäller i olika aspekter av ämnet arbetsmiljö. Botanisera bland puffarna nedan för att hitta det du behöver och är intresserad av. 

Guide

Om du blir utsatt för hot och våld

Om du eller en kollega blir utsatta för psykiskt eller fysiskt våld ska du anmäla det till arbetsgivaren. Det kan även finnas skäl att göra en polisanmälan.

Checklista

Grundskola - porträtt

7 tecken på stress

Alltför många lärare blir sjukskrivna på grund av stress. Se varningssignalerna i tid med hjälp av vår checklista.

Vad gäller?

Grundskola - övrigt

Buller och dålig ljudmiljö

Många lärare drabbas av problem med hörseln. En dålig ljudmiljö orsakar också stresspåslag och ökar behovet av återhämtning. Det buller du utsätts för ska mätas om det orsakar obehag. 

Råd och stöd

Grundskola - övrigt

Så säger lagen om din inomhusmiljö

Du och dina kollegor ska ha ett bra inomhusklimat. Temperatur, ventilation, ljud- och ljusmiljö ska anpassas till verksamheten, både när det gäller undervisning och andra arbetsuppgifter.

Ont i kroppen?

Förskola - övrigt

Ergonomi och belastning

Ergonomi handlar om hur arbetsmiljön och arbetet kan behöva anpassas efter hur vi använder kroppen. Förskollärare är en utsatt grupp när det handlar om fysisk belastning.

Jobba förebyggande

Grundskola - gruppbild

Detta kännetecknar friska arbetsplatser

Är din arbetsplats transparent och rättvis? Finns möjligheter att utvecklas? Läs om vad som kännetecknar en arbetsplats med bra arbetsmiljö och låga sjuktal.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Gymnasieskola - porträtt

Lagkrav: Alla ska jobba med arbetsmiljön

Lagen kräver att det finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete på alla arbetsplatser och som innefattar hela organisationen. Arbetsgivaren ska förebygga olycka och ohälsa!

Checklista

Gymnasieskola - gruppbild

Har ni problem med arbetsmiljön?

Vi går igenom hur du och dina kollegor kan agera om ni är drabbade av arbetsmiljöproblem. Följ vår checklista steg för steg.

Råd och stöd

Högskola - övrigt

Allt om din arbetsmiljö

Det är viktigt att arbeta förebyggande och systematiskt med arbetsmiljön. Läs mer om vilka regler som finns och vad ni kan göra på din arbetsplats för att få en bättre arbetsmiljö.

Frågor & svar