Checklista vid arbetsskada

Tack vare våra kollektivavtal kan du få full ersättning för merkostnader och inkomstförlust om du råkar ut för en arbetsskada. Följ vår checklista.

För att du i ett senare skede ska kunna få rätt ersättning är det viktigt att du följer Sveriges Lärares checklista om du skadat dig på eller blivit sjuk av jobbet.

1. Få skadan dokumenterad

  • Sök läkare så snart som möjligt (direkt, vänta inte) efter olyckan eller efter det att besvären börjat visa sig (vid arbetssjukdom). Ring 112 alternativt 1177 om det inte är akut. Följ vårdens rekommendation om att exempelvis uppsöka läkarvård.
  • Samråd med läkaren om du tror att besvären är en arbetsskada, be om ett intyg och/eller att läkaren antecknar noggrant i journalen.
  • Be även att få kopior på sjukjournaler.
  • Spara kvitton och verifikationer på alla utgifter som orsakats av skadan.
  • Dokumentera allt som har med skadan att göra, fotografera, rita beskriv! Finns det vittnen eller andra berörda?
  • Kontakta skyddsombudet.

2. Anmäl så snabbt som möjligt till arbetsgivaren

Arbetsgivaren gör sedan en anmälan till Försäkringskassan i samråd med dig och skyddsombudet, enklast görs detta på AnmälArbetsskada

3. Anmäl arbetsskadan till AFA Försäkring

Det gör du på egen hand utan arbetsgivare.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada – TFA – kompletterar den statliga arbetsskadeförsäkringen. Läs mer om ersättningar vid arbetsskada på Min trygghet. 

Frågor & svar