Gå i pension – checklista

Att gå i pension handlar både om att avsluta din anställning och att få ut dina pensionspengar. Du behöver själv ansöka om att få ut din pension. Känns det förvirrande med alla val och delar? Lugn, vi hjälper dig.

Här har vi samlat de steg du behöver ta när du ska gå i pension. Som medlem i Sveriges Lärare har du dessutom tillgång till kostnadsfri uttagsrådgivning hos Lärarförsäkringar.  

1. Ansök om uttag av allmän pension 

Den allmänna pensionen från staten finns hos Pensionsmyndigheten. Den kan du ta ut tidigast från 63 års ålder.

Ansök hos Pensionsmyndigheten i god tid, gärna tre månader i förväg.  

2. Spåra dina tjänstepensioner 

Kontrollera att du fått tjänstepension från de arbetsgivare du haft. Det är vanligt att ha pengar på flera olika ställen. Gör gärna en lista över de arbetsgivare du haft vilka år.

Före millenniumskiftet tjänades tjänstepension vanligtvis inte in vid kortare anställningar med timlön eller om man var under 28 år.  
 
Logga in på MinPension och se vilka bolag du har pension hos och stäm av mot din lista. De belopp som visas på MinPension är ofta rätt, men inte alltid. Kontakta därför de olika bolagen själv för att stämma av vilka belopp som gäller. 

Kommunalt anställd före 1998?  

1998 genomfördes en stor förändring i den kommunala tjänstepensionen. Det som tjänats in fram till dess räknades ihop och kallas för IPR (intjänad pensionsrätt 1997-12-31).

Om du var statligt anställd före kommunaliseringen ska de anställningsåren vara inräknade, under förutsättning att du hade fyllt 28 år.  

3. Ansök om uttag av tjänstepension  

Ansök i god tid, minst tre månader i förväg. Du kan välja att ta ut dina olika tjänstepensionsintjänanden under olika lång tid, beroende på hur du vill sprida din inkomst.

Att ta ut pensionen på kortare tid ger högre belopp, men då tar pengarna förstås slut tidigare. Det är vanligt att kunna välja mellan 5, 10, 15 år eller livsvarigt uttag.

Det går inte att avbryta eller pausa en påbörjad utbetalning av tjänstepension. 

4. Ta ut ditt privata pensionssparande 

Om du har ett eget pensionssparande måste du vända dig till de bolag eller banker som du anlitat för att ordna utbetalning.  

5. Avsluta anställningen 

Du har samma uppsägningstid oavsett anledning till att du slutar, i alla fall innan du fyllt 69 år (den så kallades LAS-åldern). Därefter gäller vanligtvis en månads uppsägningstid. 

6. Ändra ditt medlemskap  

När du går i pension på heltid är du välkommen att bli pensionärsmedlem.

Tips

Högskola - övrigt

Extrajobba under pensionen

Allt fler väljer att jobba extra efter att de gått i pension och på många förskolor och skolor är det välkommet att få ta del av erfarna lärares kompetens. 

Så funkar det

Gymnasieskola - övrigt

Pensionssystemet

Pensionssystemet består av flera delar. Här fokuserar vi på allmän pension och tjänstepension.

Frågor & svar