Sjukanmälan och läkarintyg

Om du blir sjuk behöver du göra vissa saker för att ska ha rätt till sjuklön och sjukledighet hos din arbetsgivare.

Sjukanmälan

Så fort du inser att du inte kommer att kunna arbeta ska du sjukanmäla dig, på det sätt som din arbetsgivare anvisat.

Första sjukdagen blir den första dagen som du skulle ha arbetat om du varit frisk. Om du exempelvis jobbar måndag till fredag och sjukanmäler dig på lördagen, blir första sjukdagen först på måndagen.

Läkarintyg

Om du är sjuk längre än sju dagar måste du visa arbetsgivaren ett läkarintyg som styrker att du inte kan arbeta. Annars har du inte rätt att vara ledig från arbetet eller få sjuklön. Vanligtvis behöver du bara visa upp den del av intyget som säger i vilken omfattning och hur länge du är sjukskriven.

Arbetsgivaren har ingen rätt att se din diagnos eller andra medicinska uppgifter, men utan den informationen kan det bli svårt för arbetsgivaren att erbjuda rätt rehabilitering och anpassning.

Om arbetsgivaren kräver att intyget kommer från en särskild läkare eller mottagning, ska arbetsgivaren stå för kostnaden. I särskilda fall kan arbetsgivaren kräva att du lämnar läkarintyg redan första dagen som du är sjuk, till exempel om du haft väldigt hög korttidsfrånvaro.

Sveriges Lärare anser att förstadagsintyg endast ska användas i rehabiliterande syfte och som en del av fler åtgärder. Vid exempelvis missbruksproblematik kan förstadagsintyg användas i kombination med behandling via företagshälsovården.

Kontakta oss

Om din arbetsgivare begär att du lämnar läkarintyg tidigare än efter sju dagar och du inte anser att det är rimligt, ta gärna kontakt med oss.

Medlemsförmån

Gymnasieskola - porträtt

Vi finns här för dig!

En av dina medlemsförmåner är att du har tillgång till experter som svarar på det mesta som rör dina rättigheter på jobbet. Välkommen att höra av dig! 

Frågor & svar