Arbetsmiljöregler om stress

Stress är lärarnas största arbetsmiljöproblem. Men arbetsgivaren ska systematiskt arbeta för att minska skadlig stress och arbetsbelastning, det säger lagen.

När vi trivs och mår bra gör vi ett bättre jobb. Det tjänar både individen och verksamheten på. 

Lagen är på din sida

Det traditionella arbetsmiljöarbetet uppstod för att skydda kroppen mot faror. Det är fortsatt viktigt i många yrken men samtidigt präglas lärares arbetsmiljö av att vi arbetar med människor, vi upplever samvetsstress, vi känner krav och vi har behov av stöd i vårt arbete. Det innebär andra utmaningar i arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöverket har därför tagit fram en föreskrift som syftar till att främja hälsa och förebygga att någon skadas eller blir sjuk av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

Föreskriften om OSA

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA, handlar om allt från hur vi organiserar arbetet till hur vi samspelar med varandra. Att jobba systematiskt med OSA bidrar till att skapa arbetsplatser där människor kan trivas och må bra samtidigt som verksamheten utvecklas. 

Arbetsgivaren ska förebygga ohälsosam arbetsbelastning genom att anpassa resurser till de krav som ställs i arbetet. Chefer ska också ha kunskaper om hur man förebygger ohälsosam arbetsbelastning och kunna omsätta kunskaperna i praktiken.

Chefen har stort ansvar 

För att det praktiska arbetsmiljöarbetet ska fungera krävs att chefen är väl insatt i vad som gäller, är aktiv och intresserad och tar ansvar för att driva arbetsmiljöarbetet tillsammans med personal och elever.

Det är viktigt att chefen tänker på att beslut och åtgärder inte gör så att någon skadas, blir sjuk eller far illa på annat sätt. Det innebär att man tar hänsyn till hela arbetsmiljön.

Vad innehåller OSA?

Förskola - övrigt

Få koll på lagen

Lär dig mer om vad som står i föreskrifterna om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA), och hur det ska fungera på din arbetsplats. 

Verktyg och tips

Gymnasieskola - övrigt

Jobba med OSA på arbetsplatsen

Att jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA, är viktigt för att skapa ett hållbart lärarliv för dig och dina kollegor.

Frågor & svar