Detta gäller kring dubbelanslutning

Dubbelanslutning betyder att du kan vara medlem i två fackförbund men att du endast betalar avgift till ett förbund. Läs mer om vilka förbund vi har sådana avtal med.

Som medlem i Sveriges Lärare kan du vara dubbelansluten i följande förbund:

 • Kyrkomusikernas Riksförbund, KMR
 • Sveriges Yrkesmusikerförbund, Symf
 • Fackförbundet för Scen och film
 • Vårdförbundet
 • Naturvetarna
 • Sveriges Arbetsterapeuter
 • Fysioterapeuterna
 • Sveriges universitetslärare och forskare, SULF

Du som blir dubbelansluten behöver informera både Sveriges Lärare och det andra förbundet om det sker några förändringar som rör dina personuppgifter, medlemskap, anställning eller utbildning.

Kontrollera alla uppgifter

Det är viktigt att båda förbunden har rätt uppgifter om dig så att din medlemsavgift blir aviserad av rätt förbund, men också för att du ska få relevant information mm.

Vi på Sveriges Lärare lämnar regelbundet uppgifter till respektive förbund över dubbelanslutna medlemmar.

Bra att veta om inkomstförsäkringen

Det är viktigt att veta att du bara omfattas av Sveriges Lärares inkomstförsäkring om du har Sveriges Lärare som primärt förbund, det vill säga betalar medlemsavgift till Sveriges Lärare, samt är medlem i en svensk a-kassa.

Förbund vi har dubbelanslutningsavtal med

Medlem i SULF och vill dubbelansluta dig till Sveriges Lärare? Läs mer här om hur du gör.

Du kan vara dubbelansluten till SULF om du uppfyller respektive förbunds villkor för medlemskap och arbetar som:

 • Lärare, forskare och doktorander vid lärosäte inom statlig eller privat sektor
 • Lärare vid förskola/grundskola/gymnasium/komvux som med hel eller partiell tjänstledighet genomgår forskarutbildning eller arbetar som lärare/forskare vid ett lärosäte

Så här funkar det

 1. Dubbelt medlemskap innebär att medlemmar har fullvärdigt medlemskap i båda förbunden. Båda förbunden är hemmahörande i Saco, så du är en del av Saco genom båda förbunden.
 2. Som dubbelansluten medlem kan du välja i vilket förbund du ska vara huvudmedlem. I första hand är du huvudmedlem i det förbund där du först blev medlem men om du vill ändra huvudmedlemskap kontaktar du Sveriges Lärare eller SULF om detta.
 3. Det är förbundet där du har ditt huvudmedlemskap som företräder dig som medlem på din arbetsplats och gentemot din arbetsgivare. Ditt huvudförbund avgör även vilken förhandlingsorganisation som företräder dig i exempelvis löneförhandlingar. Sveriges Lärare finns i OFR-S som förhandlingsorganisation.
 4. Medlemsavgiften tas ut av ditt huvudförbund, som också ansvarar för konflikt- och arbetslöshetsersättning.

 

Du kan vara dubbelansluten till Vårdförbundet om du uppfyller respektive förbunds villkor för medlemskap och arbetar som:

 • Lärare och vars grundyrken är barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska eller sjuksköterska
 • Studerande vid vårdlärarprogrammen ska dubbelanslutas till Vårdförbundet med Sveriges Lärare som primärförbund
 • Den som har hela eller huvuddelen av sin anställning inom utbildningsområdet (exempelvis vid gymnasieskola/vårdhögskola/högskola/universitet) ansöker hos Sveriges Lärare
 •  Den som har hela eller huvuddelen av sin anställning vid vårdgivande organisation ansöker hos Vårdförbundet.

Så här funkar det

 1. Du ansöker om medlemskap hos ditt primärförbund, och meddelar att du vill bli dubbelansluten till det andra förbundet. Med primärförbund menas det förbund där den huvudsakliga delen av anställningen finns.
 2. Du som är studerande och dubbelansluten till Sveriges Lärarstudenter kommer ha Sveriges Lärare som primärförbund.
 3. Dubbelt medlemskap innebär att medlemmar har fullvärdigt medlemskap i båda förbunden.
 4. Medlemsavgiften tas ut av ditt primärförbund, som också ansvarar för konflikt- och arbetslöshetsersättning.
 5. Du behöver kontakta både Sveriges Lärare och Vårdförbundet om du önskar bli dubbelansluten.

 

Du som är kyrkomusiker och medlem i Sveriges Lärare, blir även medlem i KMR. För medlemskapet i KMR erlägger du en särskild avgift som aviseras genom Sveriges Lärare.

Pensionerade kyrkomusiker kan inte vara dubbelanslutna, i stället kan individuellt medlemskap i de bägge förbunden bli aktuellt.

Du som studerar till kyrkomusiker ska vara dubbelansluten.

Läs gärna mer direkt hos KRM.

Du kan vara dubbelansluten till Symf om du uppfyller respektive förbunds villkor för medlemskap och arbetar som:

 • Yrkesverksam lärare
 • Kyrkomusiker som är fast eller fri yrkesutövare inom Symf:s verksamhetsområde
 • Lärare inom teater/drama/dans som är verksam inom utbildningsområdet
 • Studerande på Musikhögskolans musikerutbildning som beviljats medlemskap som studerande vid utbildning till musiker samt sångare. Har efter ansökan även rätt till medlemskap i Sveriges Lärarstudenter under studietiden
 • Samt har rätt till medlemskap enligt respektive förbunds stadgar.

Så här funkar det

 1. Du ansöker om medlemskap hos ditt primärförbund, och meddelar att du vill bli dubbelansluten till det andra förbundet. Med primärförbund menas det förbund där den huvudsakliga av anställningen finns.
 2. Du som är studerande och dubbelansluten till Sveriges Lärarstudenter kommer ha Sveriges Lärare som primärförbund.
 3. Dubbelt medlemskap innebär att medlemmar har fullvärdigt medlemskap i båda förbunden.
 4. Medlemsavgiften tas ut av ditt primärförbund, som också ansvarar för konflikt- och arbetslöshetsersättning.

 

 

Du kan vara dubbelansluten till Fackförbundet Scen & Film om du uppfyller respektive förbunds villkor för medlemskap och arbetar som:

 • Yrkesverksam inom scenkonst och film/TV som även är behöriga lärare
 • Lärare inom scenkonst och film/TV som är verksam inom utbildningsområdet

Så här funkar det

 1. Du ansöker om medlemskap hos ditt primärförbund, och meddelar att du vill bli dubbelansluten till det andra förbundet. Med primärförbund menas det förbund där den huvudsakliga delen av anställningen finns.
 2. Dubbelt medlemskap innebär att medlemmar har fullvärdigt medlemskap i båda förbunden.
 3. Medlemsavgiften tas ut av ditt primärförbund, som också ansvarar för konflikt- och arbetslöshetsersättning.

 

Du kan vara dubbelansluten till Naturvetarna om du uppfyller respektive förbunds villkor för medlemskap och arbetar som:

 • Inom Naturvetarna yrkesverksam som är verksam i Sveriges Lärares verksamhetsområde och behörig i sin tjänst som lärare eller har en tjänst som består av pedagogiska uppgifter. Detta avser undervisning, fortbildningsuppgifter, pedagogiskt utvecklingsarbete samt forsknings- och utvecklingsarbete- FOU- med huvudsaklig inriktning mot att utveckla den pedagogiska verksamheten.

Så här funkar det

 1. Du ansöker om medlemskap hos ditt primärförbund, och meddelar att du vill bli dubbelansluten till det andra förbundet. Med primärförbund menas det förbund där den huvudsakliga delen av anställningen finns.
 2. Dubbelt medlemskap innebär att medlemmar har fullvärdigt medlemskap i båda förbunden.
 3. Medlemsavgiften tas ut av ditt primärförbund, som också ansvarar för konflikt- och arbetslöshetsersättning.

 

 

Du kan vara dubbelansluten till Sveriges Arbetsterapeuter om du uppfyller respektive förbunds villkor för medlemskap och arbetar som:

 • Arbetsterapeut och verksam som lärare i arbetsterapi eller liknande tjänst inom Sveriges Lärares verksamhetsområde. 

Så här funkar det

 1. Du ansöker om medlemskap hos ditt primärförbund, och meddelar att du vill bli dubbelansluten till det andra förbundet. Med primärförbund menas det förbund där den huvudsakliga delen av anställningen finns.
 2. Dubbelt medlemskap innebär att medlemmar har fullvärdigt medlemskap i båda förbunden.
 3. Medlemsavgiften tas ut av ditt primärförbund, som också ansvarar för konflikt- och arbetslöshetsersättning.

 

 

 

Du kan vara dubbelansluten till Fysioterapeuterna om du uppfyller respektive förbunds villkor för medlemskap och arbetar som:

 • Fysioterapeut som är verksam som lärare eller liknande tjänst inom Sveriges Lärares verksamhetsområde.
 • Samt har rätt till medlemskap enligt respektive förbunds stadgar.

Så här funkar det

 1. Du ansöker om medlemskap hos ditt primärförbund, och meddelar att du vill bli dubbelansluten till det andra förbundet. Med primärförbund menas det förbund där den huvudsakliga av anställningen finns.
 2. Du som är studerande och dubbelansluten till Sveriges Lärarstudenter kommer ha Sveriges Lärare som primärförbund.
 3. Dubbelt medlemskap innebär att medlemmar har fullvärdigt medlemskap i båda förbunden.
 4. Medlemsavgiften tas ut av ditt primärförbund, som också ansvarar för konflikt- och arbetslöshetsersättning.

Läs gärna mer direkt hos Fysioterapeuterna

Om att bli medlem

Gymnasieskola - porträtt

Svar på vanliga frågor vi får

Varför ska jag välja just Sveriges Lärare? Vad får jag för pengarna? Vi listar svar på frågor vi ofta får från den som funderar på att bli medlem i facket.

Medlemskriterier

Gymnasieskola - gruppbild

Då kan du bli medlem hos oss

Du som har eller håller på att ta en akademisk examen inom ett läraryrke eller som studie- och yrkesvägledare är välkommen som medlem. 

Checka av

Förskola - övrigt

Har du lämnat rätt uppgifter?

Det är bra att kolla emellanåt om vi har rätt uppgifter om dig. Du kanske har flyttat, bytt jobb eller mejladress? Uppdatera enkelt genom att logga in med BankID på Mina sidor.

Frågor & svar