Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Föräldraledighet och ferietjänst

Du som är lärare och har ferietjänst behöver planera din föräldraledighet särskilt noga. Det gäller både när du ska vara föräldraledig på heltid och deltid.

Föräldraledighet kan påverka ferieledighet

När du planerar din ledighet och hur du ska ta ut föräldrapenning, tänk på att det finns en gräns för hur lång ledighet som är så kallat  semesterlönegrundande. Vid föräldraledighet tjänar du bara in betald ferieledighet under de första 120 dagarna (fyra månader). Om du är ensamstående gäller i stället 180 dagar (sex månader månader).

En av dessa 120 eller 180 dagar förbrukas oavsett om du är föräldraledig på heltid eller deltid. Är du ledig längre än så kommer din ferielön att bli lägre. Kontakta din arbetsgivare, ofta lönehandläggaren, för att få information om hur det blir i ditt fall.

Sommaren

Om du varit föräldraledig ett helt läsår har du inte tjänat in full ferielön till sommarledigheten. Det är inte säkert att du kan dryga ut inkomsten under sommaren med föräldrapenning.

De första 35-45 dagarna av sommarferien räknas rent tekniskt som semester. Föräldrapenning kan vanligtvis inte tas ut samtidigt som semester och för ferieanställda går inte semesterperioden att flytta till ett senare tillfälle.

Hur många dagar som räknas som semester beror på vilket kollektivavtal som gäller. Exempelvis gäller 45 dagar gäller i kommunal verksamhet och 35 dagar inom Almega Friskoleavtalet.

Rådgör med Försäkringskassan

Om du vill ta ut föräldrapenning under sommaren, kontakta alltid Försäkringskassan för att se om din planering fungerar. Resonera med handläggaren om det spelar någon roll om din föräldraledighetsperiod påbörjas innan sommaren och löper över sommaren, eller om du avslutar föräldraledigheten innan/samtidigt som ferien börjar.

Om du inte får full ferielön under sommaren och inte heller tar ut föräldrapenning, riskerar din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) att sänkas. Det kan i sin tur leda till att du får en lägre föräldrapenning eller sjukpenning.

Andra lov

I kommunal verksamhet är det endast på sommaren som ferielön utbetalas. I flera av kollektivavtalen hos privata arbetsgivare, exempelvis Friskoleavtalet, betalas ferielön ut under både sommar- och julledigheten.

Övriga lov är arbetsfria perioder då vanlig lön utbetalas. Om du vill ha rätt till lön, men ska fortsätta föräldraledigheten direkt efter lovet, måste du vanligtvis gå i tjänst senast sju kalenderdagar före lovet. 

Planerar du för detta är det klokt att ta med det redan i ansökan om föräldraledighet. Om din ledighetansökan sträcker sig över lovet behöver du i så fall formellt avbryta föräldraledigheten, vilket kan behöva göras en månad i förväg.

Föräldralön

Grundskola - övrigt

Extra pengar via ditt avtal

När du är föräldraledig får du ersättning av Försäkringskassan. Men vad många inte vet är att kollektivavtalet även ger pengar från arbetsgivaren.

Förälder

Förskola - övrigt

Maxa föräldraledigheten

Snart dags att fokusera på ditt viktigaste uppdrag? Förbered dig genom att följa våra checklistor inför, under och efter din föräldraledighet.

Frågor & svar