Föräldraledighet och ferietjänst

Du som är lärare och har ferietjänst behöver planera din föräldraledighet särskilt noga. Stäm alltid av din planering med din arbetsgivare, både vad gäller ledighetsperioderna och ferielönen.

Föräldraledighet kan påverka ferielönen

För att få full lön under sommaren krävs att du tjänat in full ferielön under arbetsåret, alltså från höstterminens start till vårterminens slut. Ferielönen motsvarar då din vanliga månadslön.

När du är föräldraledig tjänar du in ferielön, men bara under de första fyra månaderna (120 kalenderdagar). Om du är ensamstående gäller istället sex månader (180 kalenderdagar). Det är alltså alla veckans dagar som räknas och inte bara arbetsdagar.

Även om du varit föräldraledig fler dagar än ovanstående, så är din ferieledighet lika lång som dina kollegors. Däremot får du inte ferielön under hela ferieledigheten. 

Exempel

Här följer förenklade exempel för att visa på principerna. För att få information om hur det blir i just ditt fall behöver du prata med din lönehandläggare.

I exemplen utgår vi från att sommarledigheten är 15 juni till 15 augusti och julledigheten 23 december till 7 januari. Vi utgår även från att du är anställd även under ferierna, och alltså inte har en tidsbegränsad anställning som avslutas innan ferien. 

Reglerna för ferielön skiljer sig beroende på vilket kollektivavtal du omfattas av. 

Välj ditt kollektivavtal

Denna information gäller dig som är anställd i kommun, region eller hos arbetsgivare kopplad till Sobona. 

Exempel 1:
Du är helt föräldraledig från 1 oktober 2024 till ferien börjar. Du tjänar in ferielön från terminsstarten och de första fyra månaderna av föräldraledigheten, alltså hela första terminen. Under vårterminen tjänar du inte in någon ferielön alls. Du har alltså bara tjänat in ferielön under halva arbetsåret. Under sommaren 2025 får du därför bara ferielön under halva ledigheten.

Exempel 2:
Du jobbar hela höstterminen 2024 samt januari, februari och mars 2025. Du går på föräldraledighet 1 april och ska börja jobba igen när vårterminen startar 2026. Från 1 april till när ferien börjar har du bara förbrukat 2,5 av 4 månader som grundar till ferielön, och därför får du full ferielön under sommaren 2025.

De resterande 1,5 månaderna börjar förbrukas när höstterminen startar. Det innebär att du från 1 oktober och under resten av ledigheten inte tjänar in någon ferielön, vilket gör att du under sommaren 2026 bara får ferielön under drygt halva ledigheten. Läs mer nedan om ”Föräldrapenning när du inte får ferielön?”. 

Om du ska börja arbeta heltid direkt när vårterminen börjar i januari, kan du gå i tjänst redan när jullovet börjar utan att faktiskt behöva arbeta förrän terminen börjar. Under jullovet är det inte ferie utan arbetsfria dagar som inte behöver tjänas in. Tänk in detta när du gör din ansökan om föräldraledighet. 

Andra lov
I kommunal verksamhet är det endast på sommaren som ferielön utbetalas. Övriga lov är arbetsfria perioder då vanlig lön utbetalas. Om du vill ha rätt till lön, men ska fortsätta föräldraledigheten direkt efter lovet, måste du vanligtvis gå i tjänst senast sju kalenderdagar före lovet.

Planerar du för detta är det klokt att ta med det redan i ansökan om föräldraledighet. Om din ledighetansökan sträcker sig över lovet behöver du i så fall formellt avbryta föräldraledigheten, vilket kan behöva göras en månad i förväg. 

Om du ska börja jobba heltid direkt efter lovet, kan du gå i tjänst när lovet börjar för att få lön även under lovet. 

Denna information gäller dig som är anställd hos arbetsgivare som tecknat kollektivavtal genom Almega, Fremia eller Arbetsgivaralliansen. 

Exempel 1:
Du är helt föräldraledig från 1 oktober 2024 till sommarferien börjar. Du tjänar in ferielön från terminsstarten och de första fyra månaderna av föräldraledigheten, alltså hela första terminen. Under vårterminen tjänar du inte in någon ferielön alls. Du har alltså bara tjänat in ferielön under halva arbetsåret. Under sommaren 2025 får du därför bara ferielön under halva ledigheten.

Exempel 2:
Du jobbar hela höstterminen 2024 samt januari, februari och mars 2025. Du går på föräldraledighet 1 april och ska börja jobba igen när vårterminen startar 2026.

Frånvaron från 1 april till när ferien börjar grundar helt till ferielön, eftersom den endast är 2,5 av 4 månader. Du får därför du full ferielön under sommaren 2025.

De resterande 1,5 månaderna börjar förbrukas när höstterminen startar. Det innebär att du från 1 oktober och under resten av ledigheten inte tjänar in någon ferielön, vilket gör att du under sommaren 2026 bara får ferielön under drygt halva ledigheten.

När det gäller just det här exemplet, kan det vara klokt att vara föräldraledig även över julledigheten. Julledigheten räknas som ferie och för att få betalt då trots att du inte arbetar, krävs att du tjänat in tillräckligt mycket ferielön. Under terminen som gått har du ju endast tjänat in ferielön under 1,5 månad, vilket sällan räcker till hela julferien.

Prata med din arbetsgivare så att inte den lilla ferielön du hunnit tjäna in, betalas ut automatiskt under julen. Det kan vara bättre att spara den till sommaren istället. 

Andra lov
I dessa kollektivavtal betalas ferielön ut under både sommar- och julledigheten. Övriga lov är arbetsfria perioder då vanlig lön utbetalas. Om du vill ha rätt till lön under de arbetsfria perioderna, men ska fortsätta föräldraledigheten direkt efter lovet, måste du vanligtvis gå i tjänst senast sju kalenderdagar före lovet.

Planerar du för detta är det klokt att ta med det redan i ansökan om föräldraledighet. Om din ledighetansökan sträcker sig över lovet behöver du i så fall formellt avbryta föräldraledigheten, vilket kan behöva göras en månad i förväg. 

Om du är föräldraledig och ska börja jobba heltid direkt efter lovet, kan du gå i tjänst när lovet börjar för att få lön även under lovet. 

Om du inte har rätt till full ferielön

Om du inte tjänat in full ferielön, är det inte säkert att du kan dryga ut inkomsten under sommaren med föräldrapenning. Kontakta Försäkringskassan för att se om din planering fungerar.

Resonera med handläggaren om start- och slutdatumet för din föräldraledighet spelar roll för dina möjligheter att få föräldrapenning. Exempelvis om din föräldraledighet påbörjas under terminen och löper på under ferien eller om din föräldraledighet startar först under ferien.

De första 35-45 dagarna av sommarferien räknas rent tekniskt som semesterperiod, oavsett om du tjänat in ferielön eller inte. Föräldrapenning kan vanligtvis inte tas ut samtidigt som semester och för ferieanställda går inte semesterperioden att flytta till ett senare tillfälle.

Du behöver inte gå i tjänst för att få ut ferielön som du tjänat in, utan den betalas ut oaktat om du är föräldraledig.

Får du inte full ferielön under sommaren och inte heller tar ut full föräldrapenning, riskerar din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) att sänkas. Det kan i sin tur leda till att du får en lägre föräldrapenning eller sjukpenning.

Gå i tjänst under ferieperiod

Om du inte har tjänat in full ferielön kan du endast efter överenskommelse med din arbetsgivare ”gå i tjänst” under ferieperioden. Det finns alltså ingen möjlighet för dig att kräva detta.

Du och din arbetsgivare kan komma överens om att du går in och arbetar under ferien, om du riskerar att stå utan inkomst. Det finns ingen möjlighet för dig att kräva detta. 

Föräldralön

Grundskola - övrigt

Extra pengar via ditt avtal

När du är föräldraledig får du ersättning av Försäkringskassan. Men vad många inte vet är att kollektivavtalet även ger pengar från arbetsgivaren.

Föräldraledig på heltid

Förskola - övrigt

Dags för en längre ledighet?

Förbered dig genom att följa våra checklistor inför, under och efter din föräldraledighet.

Frågor & svar