Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Föräldraledighet och ferietjänst

Du som är lärare och har ferietjänst behöver planera din föräldraledighet särskilt noga. Stäm alltid av din planering med din arbetsgivare, både vad gäller ledighetsperioderna och ferielönen.

Föräldraledighet kan påverka ferielönen

För att få full lön under sommaren krävs att du tjänat in full ferielön under arbetsåret, alltså från höstterminens start till vårterminens slut. Ferielönen motsvarar då din vanliga månadslön.

När du är föräldraledig tjänar du in ferielön, men bara under de första fyra månaderna (120 kalenderdagar). Om du är ensamstående gäller istället sex månader (180 kalenderdagar). Det är alltså alla veckans dagar som räknas och inte bara arbetsdagar.

Även om du varit föräldraledig fler dagar än ovanstående, så är din ferieledighet lika lång som dina kollegors. Däremot får du inte ferielön under hela ferieledigheten. 

Exempel

Här följer förenklade exempel för att visa på principerna. För att få information om hur det blir i just ditt fall behöver du prata med din lönehandläggare.

I exemplen utgår vi från att sommarledigheten är 15 juni till 15 augusti och julledigheten 23 december till 7 januari. Vi utgår även från att du är anställd även under ferierna, och alltså inte har en tidsbegränsad anställning som avslutas innan ferien. 

Reglerna för ferielön skiljer sig beroende på vilket kollektivavtal du omfattas av. 

Välj ditt kollektivavtal

Om du inte har rätt till full ferielön

Om du inte tjänat in full ferielön, är det inte säkert att du kan dryga ut inkomsten under sommaren med föräldrapenning. Kontakta Försäkringskassan för att se om din planering fungerar.

Resonera med handläggaren om start- och slutdatumet för din föräldraledighet spelar roll för dina möjligheter att få föräldrapenning. Exempelvis om din föräldraledighet påbörjas under terminen och löper på under ferien eller om din föräldraledighet startar först under ferien.

De första 35-45 dagarna av sommarferien räknas rent tekniskt som semesterperiod, oavsett om du tjänat in ferielön eller inte. Föräldrapenning kan vanligtvis inte tas ut samtidigt som semester och för ferieanställda går inte semesterperioden att flytta till ett senare tillfälle.

Du behöver inte gå i tjänst för att få ut ferielön som du tjänat in, utan den betalas ut oaktat om du är föräldraledig.

Får du inte full ferielön under sommaren och inte heller tar ut full föräldrapenning, riskerar din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) att sänkas. Det kan i sin tur leda till att du får en lägre föräldrapenning eller sjukpenning.

Gå i tjänst under ferieperiod

Om du inte har tjänat in full ferielön kan du endast efter överenskommelse med din arbetsgivare ”gå i tjänst” under ferieperioden. Det finns alltså ingen möjlighet för dig att kräva detta.

Du och din arbetsgivare kan komma överens om att du går in och arbetar under ferien, om du riskerar att stå utan inkomst. Det finns ingen möjlighet för dig att kräva detta. 

Föräldralön

Grundskola - övrigt

Extra pengar via ditt avtal

När du är föräldraledig får du ersättning av Försäkringskassan. Men vad många inte vet är att kollektivavtalet även ger pengar från arbetsgivaren.

Föräldraledig på heltid

Förskola - övrigt

Dags för en längre ledighet?

Förbered dig genom att följa våra checklistor inför, under och efter din föräldraledighet.

Frågor & svar