Engagera dig i internationella frågor

Ditt engagemang i internationella frågor är oerhört viktigt. I Sveriges Lärare kan vi hjälpa dig att utveckla det. Här går vi igenom hur.

Som medlem i Sveriges Lärare är du en del av en global rörelse. En viktig del av vårt internationella arbete är att utveckla är medlemsengagemanget. 

Diskutera, utveckla och sprid kunskap

Internationellt arbete kan gå till på många sätt. Utgå från de frågor som är aktuella just nu på din arbetsplats. Diskutera med dina arbetskamrater, ta kontakt med ditt ombud, din lokalavdelning eller studerandeförening. Tillsammans kan ni utveckla hur ni vill använda de globala perspektiven i ert lokala fackliga arbete. Ditt engagemang gör skillnad!

Sök stipendier

Ett sätt att engagera sig är att söka ett stipendium för fackliga studier som delas ut två gånger per år. Det kan även du som studentmedlem göra. Med stipendiet kan du bredda och fördjupa ditt internationella perspektiv genom att besöka en annan lärarorganisation i ett annat land.

Internationella kampanjer

Vi har två stora kampanjer där det internationella perspektivet på lärares vardag står i centrum. Du kan engagera dig genom att ordna lokala aktiviteter och sprida budskapet i dina kanaler.

Medlemsavgiften går till internationellt arbete

Med ditt medlemskap bidrar du med 1,5 procent av din medlemsavgift till Sveriges Lärare internationella verksamhet. Sveriges Lärare arbetar för allas rätt till utbildning av god kvalitet, både i Sverige och internationellt. Vi arbetar också för att stärka fackliga rättigheter och andra mänskliga rättigheter för lärare i hela världen.

Så är läget i världen

Fackföreningsinternationalen ITUC ger ut årliga rapporter över situationen för arbetstagare och fackligt aktiva. I Sverige är det Union To Union, vår gemensamma biståndsorganisation, som sammanställer materialet på svenska.

Global Action Week

Global Action Week (GAW) är en global kampanj som uppmärksammar FN:s fjärde globala mål om god utbildning för alla och lärares betydelse. Den äger rum under sista veckan i april varje år.

För medlemmar

Fackliga studiebesök utomlands

Vill du bredda och fördjupa ditt internationella perspektiv? Då ska du söka Sveriges Lärares stipendium för fackliga studiebesök utomlands. Stipendiet delas ut två gånger per år.

Rättigheter

Så agerar vi vid kränkningar av fackliga rättigheter

Att bli förföljd, hotad, fängslad eller utsatt för våld – som svar på ens fackliga engagemang – blir allt vanligare i många länder. Vi jobbar aktivt mot fackliga kränkningar i vårt internationella arbete.

Frågor & svar