Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

Kompetens- och omställningsavtal

Dator, lärarrum, Jonér BB

I Sveriges Lärares olika kollektivavtal ingår omställnings- och kompetensförmåner.

Den 1 oktober 2022 ändrades lagen om anställningsskydd samtidigt som ett nytt statligt studiestöd infördes. Detta var en del av en uppgörelse mellan staten och parterna på arbetsmarknaden, det vill säga fackförbund och arbetsgivarorganisationer. 

Genom uppgörelsen begränsades försämringarna i anställningsskyddet samtidigt som möjligheterna ökade för människor att, mitt i arbetslivet, vidareutbilda sig eller byta bana. 

Sveriges Lärare tecknar flera avtal

Vilket som gäller just dig beror på vilket kollektivavtalsområde din arbetsgivare tillhör.

Gemensamt för kompetens- och omställningsavtalen är att de

  • kompletterar det statliga studiestödet och kan ge viktiga tusenlappar till den som studerar,
  • erbjuder professionell vägledning gällande karriärval,
  • erbjuder särskilt stöd för den som på grund av sjukdom inte kan arbeta kvar.

Läs mer om våra olika omställningsavtal

Börja plugga?

Ung leende kvinna och man under lektion - föreläsning.

Tjänstledighet för studier

Du har rätt att vara tjänstledig för studier om du varit anställd i minst ett halvår. Om dina studier kan ses som kompetensutveckling/forskarstudier kan arbetsgivaren låta dig behålla hela eller delar av lönen.

Vad gäller?

Avtal. Människa vid papper och dator.

Många svar finns i ditt avtal

I ditt kollektivavtal finns svaren på vad som gäller för dig. Till exempel kring lön, föräldraledighet och arbetstid. Har du inget kollektivavtal? Kontakta oss!

Frågor & svar