Kompetens- och omställningsavtal

Det ska vara möjligt att vidareutbilda sig eller byta bana mitt i arbetslivet. Därför ingår omställnings- och kompetensförmåner i Sveriges Lärares olika kollektivavtal.

Den 1 oktober 2022 ändrades lagen om anställningsskydd samtidigt som ett nytt statligt studiestöd infördes. Detta var en del av en uppgörelse mellan staten och parterna på arbetsmarknaden, det vill säga fackförbund och arbetsgivarorganisationer. 

Genom uppgörelsen begränsades försämringarna i anställningsskyddet samtidigt som möjligheterna ökade för människor att, mitt i arbetslivet, vidareutbilda sig eller byta bana. 

Ditt kollektivavtal

Ta reda på vilket avtal du har

Är du osäker på vilket kollektivavtal som gäller på din arbetsplats? Logga in på Mina sidor så finns svaret där. 

Sveriges Lärare tecknar flera avtal

Vilket som gäller just dig beror på vilket kollektivavtalsområde din arbetsgivare tillhör.

Gemensamt för kompetens- och omställningsavtalen är att de

  • kompletterar det statliga studiestödet och kan ge viktiga tusenlappar till den som studerar,
  • erbjuder professionell vägledning gällande karriärval,
  • erbjuder särskilt stöd för den som på grund av sjukdom inte kan arbeta kvar.

Läs mer om våra olika omställningsavtal

Börja plugga?

Högskola - porträtt

Tjänstledighet för studier

Du har rätt att vara tjänstledig för studier om du varit anställd i minst ett halvår. Om dina studier kan ses som kompetensutveckling/forskarstudier kan arbetsgivaren låta dig behålla hela eller delar av lönen.

Vad gäller?

Grundskola - övrigt

Många svar finns i ditt avtal

I ditt kollektivavtal hittar du svar på vad som gäller för dig på din arbetsplats. Till exempel kring lön, föräldraledighet och arbetstid.

Frågor & svar