Är du skyldig att hjälpa elever med medicin?

Ibland behöver barn och elever hjälp att ta medicin. Det är ett stort ansvar och lärare kan av olika skäl ha begränsade förutsättningar att hjälpa till. Ditt eventuella ansvar som lärare beror på situationen.

Förskola - övrigt

Det är bara under vissa förutsättningar som du kan behöva ge elever medicin. Till att börja med behöver det klarläggas om medicineringen är så kallad egenvård. 

Egenvård

Enligt lagen om egenvård innebär egenvård en hälso- och sjukvårdsåtgärd som behandlande hälso- och sjukvårdspersonal har bedömt att en patient kan utföra själv eller med hjälp av någon annan. Hälso- och sjukvårdsåtgärd innebär i sin tur en åtgärd för att medicinskt förebygga, utreda eller behandla sjukdomar eller skador.

Den som praktiskt hjälper patienten att utföra åtgärden kan till exempel vara en vårdnadshavare eller lärare. Oavsett om åtgärden utförs av patienten själv eller någon annan krävs alltså att hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att det är egenvård.

Riskbedömning

Vid en så kallad egenvårdsbedömning är patientsäkerheten styrande. Behandlande hälso- och sjukvårdspersonal ska ta hänsyn till om egenvården kan innebära en risk för att patienten skadas. Om patienten behöver hjälp för att utföra egenvård är det viktigt att hälso- och sjukvården bedömer om det är lämpligt och om den som ska bistå patienten har praktiska förutsättningar för detta.

Ett stort ansvar som påverkar arbetsmiljön

Egenvård är ett stort ansvar som påverkar arbetsmiljön. Ett skyddsombud bör därför involveras när frågor om egenvård aktualiseras, inte minst i de delar som specifikt rör förutsättningarna på arbetsplatsen.

En lärare har ofta begränsade medicinska kunskaper och har dessutom ofta ansvar för flera elever/barn samtidigt. Det kan därför vara olämpligt att en lärare görs ansvarig för egenvården.

Den sammantagna bedömningen kan förändras över tid utifrån patientens fysiska och psykiska hälsa samt de praktiska möjligheterna att kunna utföra egenvården på ett säkert sätt.

Vägra inte – vänd dig till oss

Om du är osäker eller oense med din arbetsgivare om något i frågan om egenvård i förskola eller skola bör du kontakta oss. Du bör inte vägra om din chef beordrar dig att hjälpa till med medicinering, utan be om ett skriftligt beordrande och säg att du inte vill utföra egenvården utan att först ha kontaktat ditt fackförbund.

Din kontakt

Grundskola - övrigt

Sveriges Lärare nära dig

Sveriges Lärare finns över hela landet och vilken förening du tillhör beror på var du jobbar. Om du loggar in med BankID på Mina Sidor kan du se din lokalförening och vem som är ombud.

Medlemsförmån

Gymnasieskola - porträtt

Vi finns här för dig! 

En av dina medlemsförmåner är att du har tillgång till experter som svarar på det mesta som rör dina rättigheter på jobbet. Välkommen att höra av dig! 

Frågor & svar