Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

Är du skyldig att hjälpa elever med medicin?

Ibland behöver barn och elever hjälp att ta medicin. Det är ett stort ansvar och lärare kan av olika skäl ha begränsade förutsättningar att hjälpa till. Ditt eventuella ansvar som lärare beror på situationen.

Det är bara under vissa förutsättningar som du kan behöva ge elever medicin. Det finns regler som styr vad som måste utredas inför ett sådant beslut. Till att börja med behöver det klarläggas om medicineringen räknas som en hälso- och sjukvårdsåtgärd eller så kallad egenvård.    

Hälso- och sjukvårdsåtgärd

Med hälso- och sjukvård menas åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Sådana åtgärder ska normalt utföras av läkare, sjuksköterska eller annan legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården. 

Inte mot din vilja

Du som lärare kan inte mot din vilja få ansvar för medicineringen om den avser en hälso- och sjukvårdsåtgärd. Endast om du anser dig ha tillräckliga kunskaper för uppgiften kan du i undantagsfall få delegering att sköta medicineringen.  

Egenvård 

Läkaren (eller annan legitimerad vårdpersonal) gör en bedömning av om medicineringen bedöms vara egenvård, vilket innebär att patienten själv kan utföra den.  

Även någon annan person än patienten själv, till exempel vårdnadshavare eller lärare, kan hjälpa till att praktiskt utföra egenvården. Bedömningen av om medicineringen räknas som egenvård styrs av Socialstyrelsens föreskrifter.     

Rutiner för trygg medicinering

När barnet/eleven börjar i förskolan eller skolan ska läkaren ompröva det tidigare beslutet om egenvård. Om medicineringen bedöms som egenvård ska huvudmannen tillsammans med läkaren utarbeta rutiner så att medicineringen kan ges på ett tryggt och säkert sätt. 

Det är viktigt att den som gör bedömningen får en klar bild av hur de verkliga förutsättningarna i förskolan eller skolan faktiskt ser ut. En viktig del i beslutsunderlaget är en riskbedömning av om patienten riskerar att skadas om medicineringen utförs som egenvård.   

Ett stort ansvar som påverkar arbetsmiljön

Egenvård är ett stort ansvar som påverkar arbetsmiljön. Därför ska ett skyddsombud medverka när underlaget inför bedömningen tas fram, i den del som rör förutsättningarna på arbetsplatsen.    

En lärare har ofta begränsade medicinska kunskaper och har dessutom ofta ansvar för flera elever/barn samtidigt. Det kan därför vara olämpligt att en lärare görs ansvarig för egenvården. 

Den sammantagna bedömningen kan förändras över tid utifrån patientens fysiska och psykiska hälsa samt de praktiska möjligheterna att kunna utföra egenvården på ett säkert sätt.   

Vägra inte - vänd dig till oss

Om du är osäker eller oense med din arbetsgivare om något i frågan om egenvård i förskola eller skola uppmanas du att kontakta oss. 

Du bör inte vägra om din chef beordrar dig att hjälpa till med medicinering, utan be om ett skriftligt beordrande och säg att du inte vill utföra egenvården utan att först ha kontaktat ditt fackförbund. Vänd dig snarast till Sveriges Lärare.  

KONTAKT

Andreas Lavett rådgivare på Sveriges Lärare.

Undrar du något?

Vi finns här för dig om du har frågor om medlemskapet eller något annat. Se om du hittar svar på din fråga i vår bank med vanliga frågor och svar – annars är du välkommen att höra av dig till oss!

Sök svar på din fråga Kontakta oss
Frågor & svar