Vem sköter mitt jobb om jag är sjuk eller vabbar?

Korttidsfrånvaro är ett naturligt inslag i alla verksamheter. Arbetsgivaren behöver tillsammans med dig och kollegorna planera för hur ni ska kunna ha verksamheten igång även när någon vabbar eller är sjuk.

För många lärare och förskollärare är dålig organisation runt korttidsfrånvaro en arbetsmiljörisk. Det kan bli oförutsägbara dagar med stress som följd, motsättningar i arbetslag, arbetsanhopning för den som varit borta eller en osund kultur där det känns fel att vabba eller vara sjuk.

Alla dessa risker ska kartläggas och riskbedömas av arbetsgivaren tillsammans med skyddsombudet.

Räkna in korttidsfrånvaro i arbetstiden

De flesta har någon frånvaro under året, om det så handlar om en enstaka förkylning eller vård av barn. En realistisk verksamhetsplanering tar hänsyn till detta och ser till att det finns utrymme för individuella förutsättningar. Under småbarnsåren är det exempelvis rimligt att räkna med en del vabbande.

När arbetsuppgifterna överstiger den arbetstid som finns tillgänglig, genom exempelvis för många undervisningstimmar eller för stora barn-/elevgrupper, känner många lärare och förskollärare sig stressade när de behöver vara hemma. En del går till och med till jobbet trots att de borde vara hemma och vila. 

Undvik samvetsstress

En legitimerad lärare eller förskollärare ansvarar för sin undervisning, men det är inte rimligt att frånvaro för sjukdom eller vab innebär ett behov av att jobba ikapp på kvällar och helger. 

Den som är sjuk eller ledig för vård av barn är inte i tjänst och det är inte heller tillåtet att jobba samtidigt som tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan utges.

Om mycket arbete blivit ogjort behövs en klok prioritering. Det är inte främst den egna planeringstiden som ska minskas för ge plats till den undervisning som missats. Istället kan annan undervisning, som barnen eller eleverna fått mer av, avsättas. 

Problematiskt att ha ordinarie personal som "jour"

Många vittnar om att de måste frångå sin egen planering för att täcka upp för kollegor som är frånvarande. Den arbetstid som inte innehåller undervisning är avsatt till andra arbetsuppgifter, som i så fall måste utföras senare. Den som är frånvarande ska inte heller behöva ha dåligt samvete för att redan belastade kollegor får ännu mer att göra.

För den som har arbetstid avsatt för att rycka in vid frånvaro, behöver det vara förutsägbart på vilka tider det kan ske så att planeringen av de ordinarie arbetsuppgifterna möjliggörs.

Även vikariepool kräver rutiner

Att ta in vikarier kan vara en bra lösning att hantera korttidsfrånvaro. Det behöver då finnas rutiner för vem som ringer in och sedan instruerar vikarien.

Det kan vara klokt av arbetsgivaren att se till att det finns tid avsatt för att förbereda instruktioner och material/aktiviteter.

Checklista

Grundskola - porträtt

Signalerna att ha koll på

Alltför många lärare blir sjukskrivna på grund av stress. Se varningssignalerna i tid med hjälp av vår checklista.

Din kontakt

Grundskola - porträtt

Sveriges Lärare nära dig

Sveriges Lärare finns över hela landet och vilken förening du tillhör beror på var du jobbar. Om du loggar in med BankID på Mina Sidor kan du se din lokalförening/riksförening och vem som är ombud.

Frågor & svar