Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Vem sköter mitt jobb om jag är sjuk eller vabbar?

Korttidsfrånvaro är ett naturligt inslag i alla verksamheter. Arbetsgivaren behöver tillsammans med dig och kollegorna planera för hur ni ska kunna ha verksamheten igång även när någon vabbar eller är sjuk.

För många lärare är dålig organisation runt korttidsfrånvaro en arbetsmiljörisk. Det kan bli oförutsägbara dagar med stress som följd, motsättningar i arbetslag, arbetsanhopning för den som varit borta eller en osund kultur där det känns fel att vabba eller vara sjuk.

Alla dessa risker med vikariesituationen ska kartläggas och riskbedömas av arbetsgivaren tillsammans med skyddsombudet.

Perspektiv att ta med när ni diskuterar och planerar

Räkna in korttidsfrånvaro i arbetstiden

De flesta medarbetare har någon frånvaro under året, om det så handlar om en enstaka förkylning eller vård av barn. En realistisk verksamhetsplanering tar hänsyn till detta och ser till att det finns utrymme för individuella förutsättningar. Under småbarnsåren är det exempelvis rimligt att räkna med en del vabbande.

Att ha för många undervisningstimmar eller antal elever leder ofta till att lärare jobbar trots att de borde vara hemma eller blir väldigt stressade när de är hemma. 

Undvik samvetsstress

En legitimerad lärare ansvarar för sin undervisning, men det är inte rimligt att frånvaro för sjukdom eller vab gör att läraren måste ta ikapp arbetet på kvällar och helger.

Den som är sjuk eller ledig för vård av barn är inte i tjänst och det är inte heller tillåtet att jobba samtidigt som tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan utges.

Om mycket arbete blivit ogjort kan det vara aktuellt att frigöra tid för lektioner som missats eller liknande, till exempel genom att avsätta lektioner från ämnen som eleverna fått mer av när läraren varit borta.

Problematiskt att ha ordinarie personal som "jour"

Många lärare vittnar om att de måste frångå sin egen planering för att täcka upp för kollegor som är frånvarande. Den tid som en lärare inte har undervisning är avsatt till andra arbetsuppgifter, som i så fall måste utföras senare. Den som är frånvarande ska inte heller behöva ha dåligt samvete för att redan belastade kollegor får ännu mer att göra.

Om en lärare har tid avsatt i sin arbetstid för att rycka in vid frånvaro, behöver det vara förutsägbart på vilka tider det kan ske så att planeringen av de ordinarie arbetsuppgifterna möjliggörs.

Även vikariepool kräver rutiner

Att ta in vikarier kan vara en bra lösning när ordinarie lärare är frånvarande. Det behöver då finnas rutiner för vem som ringer in och sedan instruerar vikarien.

Det kan vara klokt av arbetsgivaren att se till att lärarna har tid avsatt för att förbereda instruktioner och material/aktiviteter.

Checklista

Grundskola - porträtt

7 tecken på stress

Alltför många lärare blir sjukskrivna på grund av stress. Se varningssignalerna i tid med hjälp av vår checklista.

Din kontakt

Grundskola - porträtt

Sveriges Lärare nära dig

Sveriges Lärare finns över hela landet och vilken lokalförening du tillhör beror på var du jobbar. Om du loggar in med BankID på Mina Sidor kan du se din lokalförening och vem som är ombud.

Frågor & svar