Kollektivavtal mer än bara lagen

Ett kollektivavtal på arbetsplatsen ger dig extra trygghet, utöver lagen. Här regleras exempelvis arbetstid, semester, tjänstepension, betald föräldraledighet och lön.

Gymnasieskola - porträtt

Kollektivavtal är en överenskommelse om dina villkor och rättigheter på arbetsplatsen, mellan din arbetsgivare och oss, Sveriges Lärare.

De centrala kollektivavtal som vi tecknat är anpassade utifrån den verksamhet du arbetar inom. 

Jobbar du på en arbetsplats med kollektivavtal så vet du att det finns bra villkor när det gäller lön, anställningsform, arbetstid, semester, uppsägningstid och mycket annat.

Bra villkor är ingen självklarhet

I Sveriges Lärare är vi över 300 000 lärare som gått samman för att gemensamt förhandla och påverka skolan som arbetsplats.

Lagstiftningen ger dig en miniminivå för trygghet. Kollektivavtalen bygger på med bättre villkor.

Många saker som ses som självklara på arbetsplatsen är faktiskt inga rättigheter utan kollektivavtalade.

Det här får du

Tack vare kollektivavtalet har du och dina kollegor en bra grundtrygghet med bra anställningsvillkor som inte kan försämras hursomhelst. Ni får bland annat:

  • rätt till årlig löneöversyn och saklig lönesättning
  • rätt till övertidsersättning
  • schyst tjänstepension
  • försäkring om du blir sjuk eller skadad på jobbet
  • rätt till information och inflytande
  • möjlighet att ha ferietjänst
  • ersättning för obekväm arbetstid 
Filter val


Frågor & svar