Har du fått för lite eller för mycket lön?

Vi går igenom vad som gäller om du har fått en felaktig löneutbetalning – om du inte fått din lön eller har fått en löneskuld. Vänd dig till oss om du behöver hjälp att bevaka dina rättigheter.

Grundskola - porträtt

Det finns regler för vad som gäller om du har fått en felaktig löneutbetalning.

Saknas hela lönen eller stora delar? 

Då är det bråttom att kontakta Sveriges Lärare! Särskilt om du jobbar hos en privat arbetsgivare eftersom utebliven löneutbetalning kan tyda på ekonomiska problem, som i sin tur kan leda till konkurs. 

Om arbetsgivaren går i konkurs kan du ha rätt att få lönegaranti utbetald av staten. Då går staten in och betalar din lön. För att du ska kunna ta del av lönegarantin behöver Sveriges Lärare agera inom mycket korta tidsramar. Ta därför kontakt med oss så snart du upptäcker att du inte fått ut din lön.  

Saknas en liten del av lönen?

Har du fått för lite lön ska du direkt påpeka det för arbetsgivaren. Sker ingen rättelse ska du omedelbart ta kontakt med Sveriges Lärare. Detta är viktigt eftersom det finns tidsfrister som måste följas.

Har du fått för mycket lön?

Felaktig löneutbetalning

Har din arbetsgivare av misstag betalat ut för mycket lön och du har fått en löneskuld? Huvudregeln är att felaktigt utbetald lön ska betalas tillbaka till arbetsgivaren. Men arbetsgivaren kan inte utan vidare dra av skulden från din lön, ni bör komma överens om en avbetalningsplan.

Det finns regler om undantagssituationer då en arbetsgivare får dra av skulden från din lön. 

Lönekorrigering

Arbetsgivaren kan ha rätt att göra en lönekorrigering, utan att göra en överenskommelse med dig, till exempel månaden efter en sjukledighet eller en ledighet för vård av barn.

För dig som jobbar inom kommun, region eller arbetsgivare kopplad till Sobona eller inom Svenska kyrkan, finns kollektivavtal om korrigering av preliminär lön. I avtalen finns det även regler om vad som gäller vid felaktigt utbetald lön.

Skatten redovisas varje månad

Sedan 2019 redovisar arbetsgivare din inkomst till Skatteverket varje månad. Om du upptäcker felaktigheter och informerar arbetsgivaren innan hen gör sin redovisning underlättar det för er båda.

Om arbetsgivaren kräver tillbaka hela bruttobeloppet när redovisad skatt finns låst på ditt skattekonto och du bara har fått nettolönen utbetald, kan det bli en påfrestning på din ekonomi. Det här blir problem främst i samband med att anställningen avslutas eller längre tjänstledigheter.

Medlemsförmån

Högskola - porträtt

Vi företräder dig i konflikter

Om det blir en konflikt med arbetsgivaren du eller du och dina kollegor inte kan lösa på egen hand kan vi hjälpa till i förhandlingar med arbetsgivaren.

Medlemskap

Högskola - porträtt

Trygghet när du behöver det

  • Rådgivning av våra experter.
  • Trygghet med inkomstförsäkringen.
  • Ombud som ger stöd i vardagen.

Kontakt

Grundskola - porträtt

Undrar du något?

Vi finns här för dig om du har frågor om medlemskapet eller något annat. Hittar du inte svaret bland frågor och svar är du välkommen att ställa din fråga på Mina sidor!

Frågor & svar